مقدمه

‏امام خمینی‏‏ رحمه الله‏‏ حقیقتی تابنده است که شعاع تابناک آن در سراسر جهان ‏‎ ‎‏می‌درخشد. هر چند نام امام خمینی‏‏ رحمه الله‏‏ با انقلاب اسلامی ایران گره ‏‎ ‎‏خورده است و بسیاری او را با این حرکت انقلابی‌اش می‌شناسند، اما ‏‎ ‎‏نگاهی گذرا به آثار علمی ایشان، بیانگر اوج فقاهت و عرفان آن فقید ‏‎ ‎‏سعید است. آثار فقهی و عرفانی امام خمینی‏‏ رحمه الله‏‏ و زندگی سراسر ‏‎ ‎‏عبرت‌آموز ایشان موید این واقعیت می‌باشد. ‏

‏رساله اجتهاد و تقلید بخشی از کتاب الرسائل امام خمینی‏‏ رحمه الله‏‏ است که ‏‎ ‎‏با مقدمه و پاورقی آیت‌ الله شیخ مجتبی تهرانی در سال 1384 هجری ‏‎ ‎‏قمری به زبان عربی به چاپ رسیده است. این کتاب بحث‌های درس ‏‎ ‎‏خارج اصول حضرت امام است که در سال‌های 1370 ـ 1380 هجری ‏‎ ‎‏قمری در شهر مقدس قم ارائه شده است. در این رساله، حضرت امام، ‏‎ ‎‏ضمن تشریح موضوع اجتهاد و تقلید، به شئون و اختیارات فقیه و شرایط ‏‎ ‎‏اجتهاد می‌پردازد و ویژگی‌های رهبر دینی را نیز تبیین می‌کند، به‌گونه‌ای ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه ز
‏که عهده‌دار زعامت جامعه اسلامی باید بتواند آن را بر اساس شرایط ‏‎ ‎‏جدید جهانی اداره کند.‏

‏حضرت امام، شبیه این بحث‌ها را در دو اثر ارزشمند خویش ‏‏بدائع ‏‎ ‎‏الدُرَر فی قاعده نفی الضرر و کتاب البیع مطرح کرده و اختیارات ولیّ ‏‎ ‎‏فقیه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. ‏

‏اجتهاد، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مکتب تشیع است که در ‏‎ ‎‏چارچوب آن می‌توان از میراث گسترده روایی بهره‌مند شد. اهتمام جامعه ‏‎ ‎‏اسلامی به دستورات شارع و مراجعه به فقها برای به دست آوردن حکم ‏‎ ‎‏شرعی در مسائل جدید، در رشد و پویایی فقه تاثیر بسزایی داشته است. ‏‎ ‎‏بدین ترتیب فقه توانسته جایگاه خود را در عصر کنونی حفظ نماید و ‏‎ ‎‏جوابگوی نیازهای جامعه بشری باشد.‏

‏از آن‌جا که این رساله ارزشمند در زمینه یکی از محورهای مهم و ‏‎ ‎‏حیاتی جامعه اسلامی بحث می‌کند و علاوه بر مباحث تخصصی، مطالب ‏‎ ‎‏مهمی را در خصوص شرایط اجتهاد، ویژگی‌های مرجع تقلید، اختیارات ‏‎ ‎‏ولیّ فقیه، چرایی تقلید و وظایف مقلّدین در بردارد، بر آن شدم تا با ‏‎ ‎‏ترجمه این اثر، افکار نورانی حضرت امام در اختیار عموم قرار گیرد. ‏‎ ‎‏خدا را شاکرم که توفیق این کار را به بنده حقیر عنایت فرمود تا به عنوان ‏‎ ‎‏هدیه‌ای کوچک به روح پرفتوح آن عزیز از دست رفته تقدیم گردد.‏

‏ ‏

                                                              وهاب دانش‌پژوه


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه ح

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله ربّ العالمین والصلاة والسلام‎ ‎علی محمد وآله الطاهرین ولعنة الله ‎ ‎علی اعدائهم اجمعین.‎ ‎

‏در رابطه با موضوع اجتهاد و تقلید، مباحث مهم را در چند ‏‎ ‎‏فصل مطرح نموده و از مطالب کم اهمیت صرف‌نظر ‏‎ ‎‏می‌کنیم.‏


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه ط

‏ ‏

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه ی