فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ردیف- تاریخ- عنوان- عنوان کتاب- جلد- صفحه ‏

‎ ‎‏(1)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 94- 95-‏

‏(2)- 4/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان سازمان حمایت ازخانواده ها- صحیفه امام- 7- 487-‏

‏(3)- 11/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 268- 269-‏

‏(4)- 10/ 3/ 57- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه- صحیفه امام- 3- 406- 407-‏

‏(5)- 10/ 8/ 57- بیانات در جمع نمایندگان روزنامه لاکروا- صحیفه امام- 4- 242-‏

‏(6)- 19/ 11/ 57- سخنرانی در جمع همافران- صحیفه امام- 6- 101-‏

‏(7)- 9/ 1/ 58- سخنرانی در جمع قوای نظامی- صحیفه امام- 6- 446-‏

‏(8)- 26/ 1/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی- صحیفه امام- 7- 24-‏

‏(9)- 19/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 7- 232-‏

‏(10)- 19/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 7- 231- 232-‏

‏(11)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین وپاکستان- صحیفه امام- 7- 396-‏

‏(12)- 29/ 2/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران مسجد الرضای تهران- صحیفه امام- 7- 367- 368-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 275

‏ (13)- 3/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و دادگستری- صحیفه امام- 7- 481-‏

‏(14)- 4/ 3/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و عشایر- صحیفه امام- 7- 489-‏

‏(15)- 8/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان تهران و پاسداران دشت مغان- صحیفه امام- 7- 533- 534-‏

‏(16)- 8/ 3/ 58- سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی- صحیفه امام- 7- 542-‏

‏(17)- 11/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی- صحیفه امام- 8- 37-‏

‏(18)- 4/ 4/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین- صحیفه امام- 8- 283-‏

‏(19)- 15/ 4/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه- صحیفه امام- 8- 491-‏

‏(20)- 13/ 8/ 58- سخنرانی در جمع مربیان امور تربیتی تهران- صحیفه امام- 10- 467-‏

‏(21)- 11/ 11/ 62- سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران- صحیفه امام- 18- 313-‏

‏(22)- 5/ 12/ 57- سخنرانی در جمع هیأتی از اتحاد جماهیر شوروی- صحیفه امام- 6- 219- 220-‏

‏(23)- 21/ 1/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل ارتش- صحیفه امام- 6- 526-‏

‏(24)- 25/ 1/ 58- سخنرانی در جمع لشکر 92 زرهی اهواز- صحیفه امام- 7- 16-‏

‏(25)- 4/ 3/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و عشایر- صحیفه امام- 7- 489-‏

‏(26)- 2/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 341-‏

‏(27)- 14/ 3/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 12- 397-‏

‏(28)- 16/ 8/ 57- مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل درباره دلایل قیام مردم- صحیفه امام- 4- 358- 359-‏

‏(29)- 16/ 8/ 57- مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل درباره دلایل قیام مردم- صحیفه امام- 4- 359-‏

‏(30)- 21/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 460-‏

‏(31)- 4/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ابعادجنایات و خیانتهای شاه- صحیفه امام- 5- 120-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 276

‏ (32)- 18/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر- صحیفه امام- 5- 202-‏

‏(33)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «تایمز» درباره تبیین مواضع اسلام و سیاستهای آینده ایران- صحیفه امام- 5- 392-‏

‏(34)- 17/ 11/ 57- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی- صحیفه امام- 6- 75-‏

‏(35)- 10/ 12/ 57- سخنرانی در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 277-‏

‏(36)- 12/ 1/ 58- پیام رادیو- تلویزیون به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»- صحیفه امام- 6- 463-‏

‏(37)- 11/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد- صحیفه امام- 8- 42-‏

‏(38)- 11/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانش آموزان مدارس تهران- صحیفه امام- 10- 431-‏

‏(39)- 20/ 4/ 54- پیام به ملت ایران و اظهار تأسف از سرکوب مردم- صحیفه امام- 3- 101-‏

‏(40)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه ومدعیان حقوق بشر- صحیفه امام- 3- 332-‏

‏(41)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره دخالت همه جانبه امریکا در ایران- صحیفه امام- 4- 72-‏

‏(42)- 5/ 8/ 57- مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه- صحیفه امام- 4- 172-‏

‏(43)- 11/ 8/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون لوکزامبورگ- صحیفه امام- 4- 263-‏

‏(44)- 14/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره حیاتبخش بودن آیین اسلام- صحیفه امام- 4- 325- 327-‏

‏(45)- 14/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره حیاتبخش بودن آیین اسلام- صحیفه امام- 4- 327- 328-‏

‏(46)- 18/ 8/ 57- سخنرانی در جمع جوانان فرانسوی- صحیفه امام- 4- 417- 418-‏

‏(47)- 18/ 8/ 57- سخنرانی در جمع جوانان فرانسوی- صحیفه امام- 4- 418-‏

‏(48)- 18/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگاران درباره توقیف امیرعباس هویدا و مسائل دیگر- صحیفه امام- 4- 410- 411-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 277

‎ ‎‏(49)- 2/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز- صحیفه امام- 7- 459- 460-‏

‏(50)- 11/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 10- 435-‏

‏(51)- 30/ 5/ 62- سخنرانی در جمع اعضای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- صحیفه امام- 23- 563-‏

‏(52)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران- صحیفه امام- 8- 118- 119-‏

‏(53)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران- صحیفه امام- 8- 119- 120-‏

‏(54)- 12/ 4/ 58- سخنرانی در جمع بانوان سواحل جنوب- صحیفه امام- 8- 384-‏

‏(55)- 2/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 341-‏

‏(56)- 8/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 370- 371-‏

‏(57)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 91- 92-‏

‏(58)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 95- 96-‏

‏(59)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 98-‏

‏(60)- 2/ 8/ 58- سخنرانی در جمع شهردار و کارکنان شهرداری قائم شهر- صحیفه امام- 10- 330- 331-‏

‏(61)- 11/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانش آموزان مدارس تهران- صحیفه امام- 10- 431-‏

‏(62)- 11/ 3/ 61- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و اعضای شورایعالی قضایی- صحیفه امام- 16- 279-‏

‏(63)- 16/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگاران اروپایی- صحیفه امام- 4- 354-‏

‏(64)- 21/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه «صدای لوکزامبورگ» درباره نفی همکاری با مارکسیستها- صحیفه امام- 5- 223-‏

‏(65)- 23/ 9/ 57- مصاحبه با نشریه «اونیتا» درباره اسلام و مدرنیزه کردن ایران- صحیفه امام- 5- 230-‏

‏(66)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رمزپیروزی انقلاب- صحیفه امام- 5- 508-‏

‏(67)- 8/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 547-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 278

‎ ‎‏(68)- 12/ 11/ 57- سخنرانی در بهشت زهرا- صحیفه امام- 6- 16-‏

‏(69)- 23/ 2/ 58- سخنرانی در جمع قاضیان اصفهان- صحیفه امام- 7- 268- 269-‏

‏(70)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین وپاکستان- صحیفه امام- 7- 396-‏

‏(71)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان اداره ثبت احوال کشور- صحیفه امام- 7- 401-‏

‏(72)- 11/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی- صحیفه امام- 8- 37-‏

‏(73)- 11/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی- صحیفه امام- 8- 37- 38-‏

‏(74)- 11/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی- صحیفه امام- 8- 38- 39-‏

‏(75)- 27/ 5/ 58- سخنرانی در جمع معلمان کشور- صحیفه امام- 9- 289- 290-‏

‏(76)- 8/ 7/ 58- سخنرانی در جمع بانوان معلم و دانش آموزان- صحیفه امام- 10- 188-‏

‏(77)- 16/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاداصفهان- صحیفه امام- 10- 516-‏

‏(78)- 17/ 8/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز- صحیفه امام- 11- 9-‏

‏(79)- 17/ 10/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی- صحیفه امام- 12- 71-‏

‏(80)- 6/ 3/ 61- پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روزپاسدار- صحیفه امام- 16- 266-‏

‏(81)- 16/ 10/ 66- نامه به آقای خامنه ای- صحیفه امام- 20- 451-‏

‏(82)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین الملل درباره آینده ایران- صحیفه امام- 4- 435- 436-‏

‏(83)- 8/ 9/ 57- مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی» درباره بازگشت به ایران- صحیفه امام- 5- 139-‏

‏(84)- 25/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 248-‏

‏(85)- 20/ 10/ 57- مصاحبه با مجله «تایم» درباره آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی- صحیفه امام- 5- 416-‏

‏(86)- 25/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «استریت تایمز»- صحیفه امام- 5- 476-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 279

‎ ‎‏(87)- 1025/ 57- مصاحبه با مجله محلی «لُ اکُو» درباره دموکراسی در اسلام- صحیفه امام- 5- 468-‏

‏(88)- 3/ 11/ 57- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب- صحیفه امام- 5- 520-‏

‏(89)- 3/ 11/ 57- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب- صحیفه امام- 5- 521-‏

‏(90)- 30/ 11/ 57- پیام رادیو- تلویزیونی به مسئولان آموزش وپرورش- صحیفه امام- 6- 193-‏

‏(91)- 9/ 12/ 57- پیام چهارده ماده ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور- صحیفه امام- 6- 265- 266-‏

‏(92)- 10/ 12/ 57- سخنرانی در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 277-‏

‏(93)- 5/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان قم- صحیفه امام- 7- 133-‏

‏(94)- 30/ 2/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین وپاکستان- صحیفه امام- 7- 395- 396-‏

‏(95)- 1/ 3/ 58- سخنرانی در جمع اعضای سندیکاهای کارگری- صحیفه امام- 7- 420- 421-‏

‏(96)- 6/ 3/ 58- سخنرانی در جمع اعضای گروه امداد بروجرد- صحیفه امام- 7- 507-‏

‏(97)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 92-‏

‏(98)- 3/ 8/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران بابل- صحیفه امام- 10- 350-‏

‏(99)- 16/ 9/ 58- سخنرانی در جمع وزیر و مسئولان وزارت بهداری و بهزیستی- صحیفه امام- 11- 180-‏

‏(100)- 25/ 8/ 59- حکم انتصاب آقای سید محمد خاتمی به سمت سرپرست روزنامه «کیهان»- صحیفه امام- 13- 356-‏

‏(101)- 26/ 2/ 59- بیانات خطاب به سردبیر روزنامه اطلاعات- صحیفه امام- 12- 299-‏

‏(102)- 12/ 3/ 60- سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه کیهان- صحیفه امام- 14- 401--‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 280

‎ ‎‏(103)- 7/ 7/ 61- بیانات در جمع مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی- صحیفه امام- 17- 13-‏

‏(104)- 4/ 2/ 57- مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی واجتماعی ایران- صحیفه امام- 3- 371-‏

‏(105)- 22/ 7/ 57- مصاحبه با روزنامه فیگارو و تشریح اوضاع آینده ایران- صحیفه امام- 4- 3-‏

‏(106)- 11/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه- صحیفه امام- 4- 266-‏

‏(107)- 27/ 5/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 9- 297-‏

‏(108)- 27/ 5/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان-- صحیفه امام- 9- 300- 301-‏

‏(109)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی-- صحیفه امام- 10- 97-‏

‏(110)- 12/ 8/ 58- سخنرانی در جمع ورزشکاران و اهالی قزوین- صحیفه امام- 10- 454-‏

‏(111)- 6/ 10/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان شرکت نفت- صحیفه امام- 11- 433- 434-‏

‏(112)- 12/ 2/ 59- سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه- صحیفه امام- 12- 271-‏

‏(113)- 30/ 5/ 62- سخنرانی در جمع اعضای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- صحیفه امام- 23- 562- 563-‏

‏(114)- 4/ 2/ 57- مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی واجتماعی- صحیفه امام- 3- 371-‏

‏(115)- 28/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 32- 33-‏

‏(116)- 25/ 10/ 57- مصاحبه با مجله محلی «لُ اکُو» درباره دمکراسی در اسلام- صحیفه امام- 5- 468-‏

‏(117)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 94- 95-‏

‏(118)- 9/ 9/ 58- مصاحبه با هفته نامه «تایم»- صحیفه امام- 11- 156- 157-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 281

‎ ‎‏(119)- 26/ 1/ 43- سخنرانی در جمع اقشار مردم- صحیفه امام- 1- 286- 287-‏

‏(120)- 10/ 8/ 57- بیانات در جمع نمایندگان روزنامه لاکروا- صحیفه امام- 4- 242-‏

‏(121)- 7/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره غیرقانونی بودن رژیم پهلوی- صحیفه امام- 4- 206-‏

‏(122)- 28/ 4/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون کاشان، رفسنجان وپاکستان- صحیفه امام- 9- 150-‏

‏(123)- 2/ 6/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت مسلمان ایران- صحیفه امام- 9- 337- 338-‏

‏(124)- 27/ 5/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 9- 300- 301-‏

‏(125)- 5/ 9/ 58- مصاحبه با خبرنگار ژاپنی- صحیفه امام- 11- 130- 131-‏

‏(126)- 30/ 5/ 62- سخنرانی در جمع اعضای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- صحیفه امام- 23- 562-‏

‏(127)- 15/ 3/ 68- وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 435- 436-‏

‏(128)- 22/ 7/ 57- مصاحبه با روزنامه فیگارو و تشریح اوضاع آینده ایران- صحیفه امام- 4- 3-‏

‏(129)- 19/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «لوموند» درباره غیر قانونی بودن دولت بختیار- صحیفه امام- 5- 414-‏

‏(130)- 26/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه-- صحیفه امام- 5- 485-‏

‏(131)- 27/ 10/ 57- مصاحبه با نشریه «اکسپرس» در تبیین مواضع انقلاب- صحیفه امام- 5- 489-‏

‏(132)- 11/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه- صحیفه امام- 4- 266-‏

‏(133)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین الملل درباره آینده ایران- صحیفه امام- 4- 435- 436-‏

‏(134)- 1/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 261-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 282

‎ ‎‏(135)- 9/ 1/ 58- سخنرانی در جمع قوای نظامی- صحیفه امام- 6- 446-‏

‏(136)- 11/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی- صحیفه امام- 8- 39-‏

‏(137)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران- صحیفه امام- 8- 119-‏

‏(138)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران- صحیفه امام- 8- 120- 121-‏

‏(139)- 28/ 4/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون کاشان، رفسنجان وپاکستان- صحیفه امام- 9- 150-‏

‏(140)- 27/ 5/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 9- 297-‏

‏(141)- 13/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان- صحیفه امام- 10- 478-‏

‏(142)- 15/ 3/ 60- پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان- صحیفه امام- 14- 403- 404-‏

‏(143)- 6/ 6/ 57- پیام به ملت ایران درباره فریبکاری های جدید شاه- صحیفه امام- 3- 449- 450-‏

‏(144)- 10/ 12/ 57- سخنرانی در جمع مردم- صحیفه امام- 6- 276- 277-‏

‏(145)- 18/ 12/ 57- سخنرانی برای اقشار مختلف مردم در قم- صحیفه امام- 6- 362-‏

‏(146)- 5/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان قم- صحیفه امام- 7- 133-‏

‏(147)- 4/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان سازمان حمایت ازخانواده ها- صحیفه امام- 7- 487-‏

‏(148)- 3/ 5/ 58- پیام به مسلمانان ایران و جهان- صحیفه امام- 9- 239-‏

‏(149)- 6/ 6/ 58- پیام به نیروهای نظامی- صحیفه امام- 9- 352-‏

‏(150)- 8/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 370- 371-‏

‏(151)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 93-‏

‏(152)- 3/ 8/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران بابل- صحیفه امام- 10- 350- 351-‏

‏(153)- 8/ 9/ 58- مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا- صحیفه امام- 11- 148-‏

‏(154)- 31/ 2/ 59- بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا وسیما- صحیفه امام- 12- 324- 325-‏

‏(155)- 27/ 6/ 60- پیام به ملت ایران در هفته دفاع مقدس- صحیفه امام- 15- 240- 241--‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 283

‎ ‎‏(156)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه ومدعیان حقوق بشر- صحیفه امام- 3- 343-‏

‏(157)- 7/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 7- 162-‏

‏(158)- 7/ 4/ 58- سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان- صحیفه امام- 8- 339-‏

‏(159)- 2/ 6/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 9- 344- 345-‏

‏(160)- 4/ 8/ 58- سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی آذربایجان شرقی- صحیفه امام- 10- 357- 358-‏

‏(161)- 8/ 7/ 58- سخنرانی در جمع بانوان معلم و دانش آموزان- صحیفه امام- 10- 184- 185-‏

‏(162)- 1/ 8/ 58- سخنرانی در جمع اهالی مسجد ارباب تهران- صحیفه امام- 10- 319- 320-‏

‏(163)- 15/ 3/ 68- وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 406-‏

‏(164)- 7/ 10/ 57- مصاحبه با کرککروفت درباره اسلام- صحیفه امام- 5- 299-‏

‏(165)- 25/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «استریت تایمز»- صحیفه امام- 5- 475-‏

‏(166)- 3/ 11/ 57- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب- صحیفه امام- 5- 520-‏

‏(167)- 3/ 11/ 57- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب- صحیفه امام- 5- 521-‏

‏(168)- 16/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز- صحیفه امام- 8- 65-‏

‏(169)- 3/ 4/ 58- سخنرانی در جمع اهالی اردکان فارس- صحیفه امام- 8- 274-‏

‏(170)- اسفند/ 41- اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع- صحیفه امام- 1- 145- 147-‏

‏(171)- 12/ 2/ 42- پیام به بازرگانان و اصناف همدان- صحیفه امام- 1- 200-‏

‏(172)- 2/ 11/ 56- پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی- صحیفه امام- 3- 316-‏

‏(173)- 29/ 11/ 56- سخنرانی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه ومدعیان حقوق بشر- صحیفه امام- 3- 343-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 284

‎ ‎‏(174)- 10/ 8/ 57- مصاحبه با خانم الیزابت تارگود درباره وضع سلطنت- صحیفه امام- 4- 247-‏

‏(175)- 20/ 8/ 57- مصاحبه با مجله القومی العربی درباره زنان وسیاست خارجی آینده ایران- صحیفه امام- 4- 440-‏

‏(176)- 24/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم- صحیفه امام- 4- 507- 508-‏

‏(177)- 15/ 10/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون «بی. بی. سی» درباره مسائل عمومی ایران- صحیفه امام- 5- 348-‏

‏(178)- 21/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگاران درباره مسائل عمومی ایران- صحیفه امام- 5- 423- 424-‏

‏(179)- 25/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگاران درباره نزدیکی پیروزی، نقش زنان و نفت- صحیفه امام- 5- 470-‏

‏(180)- 26/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگاران خارجی درباره فرار شاه- صحیفه امام- 5- 485-‏

‏(181)- 12/ 1/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»- صحیفه امام- 6- 463-‏

‏(182)- 21/ 1/ 58- سخنرانی در جمع بانوان کاشان- صحیفه امام- 6- 521-‏

‏(183)- 22/ 6/ 58- سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی- صحیفه امام- 9- 499-‏

‏(184)- 5/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان قم- صحیفه امام- 7- 132-‏

‏(185)- 20/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان قم- صحیفه امام- 7- 239-‏

‏(186)- 26/ 2/ 58- سخنرانی در جمع بانوان مشهد- صحیفه امام- 7- 331-‏

‏(187)- 26/ 2/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران- صحیفه امام- 7- 340-‏

‏(188)- 5/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان و خانواده های فضلای حوزه علمیه قم- صحیفه امام- 7- 505-‏

‏(189)- 28/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان مکتب الزهراء، و پرسنل سپاه- صحیفه امام- 8- 207- 208-‏

‏(190)- 11/ 4/ 58- سخنرانی در جمع دختران دانشجوی دانشگاه دماوند- صحیفه امام- 8- 364-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 285

‎ ‎‏(191)- 10/ 4/ 58- سخنرانی در جمع بانوان اهواز- صحیفه امام- 8- 354-‏

‏(192)- 12/ 4/ 58- سخنرانی در جمع بانوان سواحل جنوب- صحیفه امام- 8- 383- 384-‏

‏(193)- 12/ 4/ 58- سخنرانی در جمع بانوان سواحل جنوب- صحیفه امام- 8- 384-‏

‏(194)- 2/ 6/ 58- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم کویت- صحیفه امام- 9- 332-‏

‏(195)- 8/ 7/ 58- سخنرانی در جمع بانوان معلم و دانش آموزان- صحیفه امام- 10- 185- 188-‏

‏(196)- 13/ 12/ 57- سخنرانی در جمع بانوان قم- صحیفه امام- 6- 299-‏

‏(197)- 13/ 12/ 57- سخنرانی در جمع بانوان قم- صحیفه امام- 6- 299- 301-‏

‏(198)- 13/ 12/ 57- سخنرانی در جمع بانوان قم- صحیفه امام- 6- 301-‏

‏(199)- 26/ 5/ 59- سخنرانی در جمع بانوان اردبیل- صحیفه امام- 13- 128-‏

‏(200)- 19/ 6/ 59- سخنرانی در جمع اعضای ایرانی کنفرانس نیمه دهه زن در کپنهاک- صحیفه امام- 13- 193-‏

‏(201)- 19/ 6/ 59- سخنرانی در جمع اعضای ایرانی کنفرانس نیمه دهه زن در کپنهاک- صحیفه امام- 13- 193-‏

‏(202)- 27/ 11/ 59- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 130-‏

‏(203)- 4/ 2/ 60- پیام به ملت ایران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)- صحیفه امام- 14- 317-‏

‏(204)- 2/ 3/ 60- سخنرانی در جمع بانوان جهاد دانشگاهی اصفهان- صحیفه امام- 14- 355-‏

‏(205)- 25/ 1/ 61- پیام به ملت ایران به مناسبت روز زن- صحیفه امام- 16- 193-‏

‏(206)- 25/ 1/ 61- پیام به ملت ایران به مناسبت روز زن- صحیفه امام- 16- 194-‏

‏(207)- 4/ 3/ 61- سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان کرمان- صحیفه امام- 16- 260- 261-‏

‏(208)- 22/ 12/ 61 سخنرانی در جمع بانوان «مؤسسه 12 فروردین» قم و تهران- صحیفه امام- 17- 360-‏

‏(209)- 22/ 12/ 61- سخنرانی در جمع بانوان «مؤسسه 12 فروردین» قم و تهران- صحیفه امام- 17- 361--‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 286

‎ ‎‏(210)- 19/ 1/ 63- سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلامی قم ومسجد جامع نارمک- صحیفه امام- 18- 403- 404-‏

‏(211)- 5/ 6/ 64- سخنرانی در جمع اعضای جامعه مدرسین واساتید دانشگاه- صحیفه امام- 19- 352- 353-‏

‏(212)- 2/ 1/ 68- پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی- صحیفه امام- 21- 328-‏

‏(213)- 2/ 2/ 58- پیام به بانوان جنوب تهران- صحیفه امام- 7- 96-‏

‏(214)- اواخر دی 56- سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره جنایات رژیم پهلوی- صحیفه امام- 3- 307-‏

‏(215)- 31/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان- صحیفه امام- 7- 408- 409-‏

‏(216)- 1/ 1/ 59- پیام به ملت ایران، به مناسبت سال نو- صحیفه امام- 12- 209-‏

‏(217)- 9/ 12/ 62- سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما- صحیفه امام- 18- 367- 368-‏

‏(218)- 29/ 4/ 67- پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه- صحیفه امام- 21- 98- 99-‏

‏(219)- 10/ 8/ 67- نامه به آقای محمد علی انصاری- صحیفه امام- 21- 177-‏

‏(220)- 22/ 11/ 63- پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب- صحیفه امام- 19- 151- 152-‏

‏(221)- 22/ 7/ 57- مصاحبه با روزنامه فیگارو و تشریع اوضاع آینده ایران- صحیفه امام- 4- 3-‏

‏(222)- 10/ 8/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون اتریش درباره علت ترک عراق- صحیفه امام- 4- 244-‏

‏(223)- 15/ 8/ 57- مصاحبه با مجله المستقبل درباره اوضاع ایران ورژیم شاه- صحیفه امام- 4- 336- 337-‏

‏(224)- 16/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»- صحیفه امام- 4- 363- 364-‏

‏(225)- 18/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 425- 426-‏

‏(226)- 18/ 8/ 57- مصاحبه با خبرنگاران درباره توقیف امیرعباس هویدا و مسائل دیگر- صحیفه امام- 4- 410- 411--‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 287

‎ ‎‏(227)- 20/ 8/ 57- مصاحبه با مجله القومی العربی درباره زنان وسیاست خارجی آینده ایران- صحیفه امام- 4- 441-‏

‏(228)- 24/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم- صحیفه امام- 4- 508-‏

‏(229)- 8/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه نگاران درباره حال و آینده ایران- صحیفه امام- 5- 141-‏

‏(230)- 16/ 9/ 57- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط بالبنان- صحیفه امام- 5- 186-‏

‏(231)- 16/ 9/ 57- مصاحبه با نشریه لبنانی «امل» درباره روابط بالبنان- صحیفه امام- 5- 188-‏

‏(232)- 16/ 10/ 57- گفتگو با عده ای از ارمنیهای مقیم فرانسه درباره آینده ارامنه در ایران- صحیفه امام- 5- 357-‏

‏(233)- 25/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 251-‏

‏(234)- 1/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 261-‏

‏(235)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با تلویزیون سوئیس درباره حکومت بختیار و اقلیتهای مذهبی- صحیفه امام- 5- 401-‏

‏(236)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست» درباره داراییهای خصوصی شاه- صحیفه امام- 5- 386-‏

‏(237)- 21/ 10/ 57- مصاحبه با خبرنگاران درباره مسائل عمومی ایران- صحیفه امام- 5- 424-‏

‏(238)- 24/ 10/ 57- پیام به علما و اهالی کردستان درباره وحدت کلمه و دفاع از کشور- صحیفه امام- 5- 447-‏

‏(239)- 3/ 11/ 57- مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب- صحیفه امام- 5- 519- 520-‏

‏(240)- 17/ 11/ 57- سخنرانی در جمع طلاب و کارکنان شرکت نفت- صحیفه امام- 6- 83- 84-‏

‏(241)- 23/ 11/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 6- 133-‏

‏(242)- 29/ 11/ 57- سخنرانی در جمع نمایندگان انجمن زرتشتیان- صحیفه امام- 6- 192-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 288

‎ ‎‏(243)- 7/ 12/ 57- بیانات با نمایندگان خلیفه گری ارامنه- صحیفه امام- 6- 258-‏

‏(244)- 12/ 1/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»- صحیفه امام- 6- 462-‏

‏(245)- 13/ 1/ 58- سخنرانی در جمع اسقف میلارین کاپوچی وهمراهان- صحیفه امام- 6- 468-‏

‏(246)- 7/ 2/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان سنندج- صحیفه امام- 7- 150-‏

‏(247)- 24/ 2/ 58- سخنرانی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران- صحیفه امام- 7- 289- 290-‏

‏(248)- 8/ 9/ 58- مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا- صحیفه امام- 11- 150- 153-‏

‏(249)- 26/ 9/ 58- مصاحبه با خبرنگاران خارجی- صحیفه امام- 11- 290-‏

‏(250)- 7/ 3/ 59- پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولین دوره مجلس- صحیفه امام- 12- 364-‏

‏(251)- 12/ 5/ 59- بیانات خطاب به اسقف کاپوچی- صحیفه امام- 13- 67- 71-‏

‏(252)- 15/ 3/ 68- وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی- صحیفه امام- 21- 421-‏

‏(253)- 12/ 1/ 58- پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»- صحیفه امام- 6- 463-‏

‏(254)- 21/ 1/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل ارتش- صحیفه امام- 6- 526-‏

‏(255)- 23/ 1/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران شرق تهران- صحیفه امام- 6- 536-‏

‏(256)- 2/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز- صحیفه امام- 7- 459-‏

‏(257)- 9/ 3/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون سبزوار و بانوان قم- صحیفه امام- 8- 28-‏

‏(258)- 19/ 8/ 58- سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر- صحیفه امام- 11- 34-‏

‏(259)- 15/ 10/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان ارامنه- صحیفه امام- 12- 39- 40-‏

‏(260)--- ولایت فقیه-- 73-‏

‏(261)- 10/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 324- 325-‏

‏(262)- 8/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان شاغل در مؤسسه کیهان- صحیفه امام- 7- 535- 536-‏

‏(263)- 25/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی- صحیفه امام- 8- 175-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 289

‎ ‎‏(264)- 28/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران- صحیفه امام- 8- 205- 206-‏

‏(265)- 28/ 3/ 58- سخنرانی در جمع بانوان مکتب الزهراء، و پرسنل سپاه- صحیفه امام- 8- 212-‏

‏(266)- 30/ 3/ 58- سخنرانی در جمع علما- صحیفه امام- 8- 218- 221-‏

‏(267)- 30/ 3/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مردم سیستان وسواحل جنوب- صحیفه امام- 8- 227- 228-‏

‏(268)- 18/ 8/ 58- سخنرانی در جمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرّم آباد- صحیفه امام- 11- 25-‏

‏(269)- 8/ 9/ 58- مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا- صحیفه امام- 11- 147-‏

‏(270)- 16/ 9/ 58- سخنرانی در حضور نماینده رئیس جمهور کره شمالی- صحیفه امام- 11- 191-‏

‏(271)- 20/ 2/ 59- حکم انتصاب آقای سید محمود دعایی به سمت سرپرست مؤسسه «اطلاعات»- صحیفه امام- 12- 283-‏

‏(272)- 24/ 1/ 60- سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا- صحیفه امام- 14- 289- 290-‏

‏(273)- 6/ 3/ 60- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی- صحیفه امام- 14- 377- 378-‏

‏(274)- 22/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 492- 493-‏

‏(275)- 24/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 514- 519-‏

‏(276)- 13/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «اکسپرس» درباره برنامه دولت در جمهوری اسلامی- صحیفه امام- 5- 333-‏

‏(277)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «اکونومیست» درباره داراییهای خصوصی شاه- صحیفه امام- 5- 382--‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 290

‎ ‎‏(278)- 29/ 10/ 57- مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره اوضاع ایران پس از تبعید شاه- صحیفه امام- 5- 499-‏

‏(279)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رمزپیروزی انقلاب- صحیفه امام- 5- 509- 510-‏

‏(280)- 28/ 12/ 57- سخنرانی در جمع پاسداران- صحیفه امام- 6- 387- 388-‏

‏(281)- 13/ 1/ 58- سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی وهمراهان- صحیفه امام- 6- 466- 467-‏

‏(282)- 15/ 3/ 58- سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 8- 55-‏

‏(283)- 25/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی- صحیفه امام- 8- 172- 174-‏

‏(284)- 25/ 3/ 58- سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی- صحیفه امام- 8- 174-‏

‏(285)- 30/ 3/ 58- سخنرانی در جمع وزیر و اعضای وزارت اموراقتصاد و دارایی- صحیفه امام- 8- 238-‏

‏(286)- 30/ 3/ 58- سخنرانی در جمع وزیر و اعضای وزارت اموراقتصاد و دارایی- صحیفه امام- 8- 239- 240-‏

‏(287)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 95- 96-‏

‏(288)- 2/ 7/ 58- مصاحبه با اوریانا فالاچی- صحیفه امام- 10- 98-‏

‏(289)- 24/ 8/ 58- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان- صحیفه امام- 11- 50-‏

‏(290)- 29/ 9/ 58- سخنرانی در جمع کشاورزان کفن پوش کوران ده- صحیفه امام- 11- 350- 351-‏

‏(291)- 14/ 10/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 12- 11- 12-‏

‏(292)- 21/ 5/ 59- سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی- صحیفه امام- 13- 102-‏

‏(293)- 25/ 12/ 59- سخنرانی در جمع بانوان مؤسسه 12 فروردین قم- صحیفه امام- 14- 198-‏

‏(294)- 7/ 7/ 60- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 15- 259--‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 291

‎ ‎‏(295)- 11/ 7/ 60- سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی دفاع وفرماندهان نظامی- صحیفه امام- 15- 268-‏

‏(296)- 6/ 9/ 61- سخنرانی در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت- صحیفه امام- 17- 113-‏

‏(297)- 11/ 9/ 61- سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان همدان و ...- صحیفه امام- 17- 120-‏

‏(298)- 16/ 9/ 61- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 17- 133-‏

‏(299)- 13/ 10/ 62- سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران واعضای شوراهای روستایی- صحیفه امام- 18- 284-‏

‏(300)- 13/ 10/ 62- سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران واعضای شوراهای روستایی- صحیفه امام- 18- 285-‏

‏(301)- 22/ 11/ 62- پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب- صحیفه امام- 18- 335- 336-‏

‏(302)- 14/ 12/ 62- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 18- 380-‏

‏(303)- 25/ 2/ 63- سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی- صحیفه امام- 18- 438-‏

‏(304)- 10/ 4/ 66- نامه به تعدادی از نمایندگان مجلس در موردانتخابات مجلس- صحیفه امام- 20- 294- 295-‏

‏(305)- 11/ 1/ 67- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 21- 10-‏

‏(306)- 29/ 10/ 66- پاسخ استفتاء در مورد شرط اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط- صحیفه امام- 20- 459-‏

‏(307)- 26/ 1/ 46- نامه سرگشاده به امیرعباس هویدا- صحیفه امام- 2- 125-‏

‏(308)- 19/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره جنایات شاه و اهداف انقلاب- صحیفه امام- 3- 503-‏

‏(309)- 16/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»- صحیفه امام- 4- 364-‏

‏(310)- 19/ 8/ 57- مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین الملل درباره ...- صحیفه امام- 4- 436-‏

‏(311)- 28/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 33-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 292

‎ ‎‏(312)- 16/ 9/ 57- مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی- صحیفه امام- 5- 181-‏

‏(313)- 20/ 9/ 57- مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو. پی» درباره آزادی زندانیان سیاسی- صحیفه امام- 5- 204-‏

‏(314)- 18/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «تایمز» درباره تبیین مواضع اسلام و سیاستهای آینده ایران- صحیفه امام- 5- 391-‏

‏(315)- 19/ 10/ 57- مصاحبه با تلویزیون «بی. بی. سی» درباره آینده ایران و نحوه بازگشت به ایران- صحیفه امام- 5- 404-‏

‏(316)- 23/ 10/ 57- مصاحبه با روزنامه «تمپو» درباره ویژگیهای جمهوری اسلامی- صحیفه امام- 5- 436-‏

‏(317)- 1/ 11/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رمزپیروزی انقلاب- صحیفه امام- 5- 507- 509-‏

‏(318)- 13/ 11/ 57- سخنرانی در مدرسه علوی- صحیفه امام- 6- 32-‏

‏(319)- 14/ 11/ 57- سخنرانی در جمع کمیته استقبال- صحیفه امام- 6- 51-‏

‏(320)- 18/ 11/ 57- سخنرانی در جمع وکلای دادگستری- صحیفه امام- 6- 91-‏

‏(321)- 15/ 12/ 57- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان و ...- صحیفه امام- 6- 104-‏

‏(322)- 9/ 12/ 57- پیام چهارده ماده ای به ملت ایران درباره وضعیت کشور- صحیفه امام- 6- 265- 266-‏

‏(323)- 4/ 1/ 58- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 6- 408-‏

‏(324)- 9/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مردم و فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم- صحیفه امام- 6- 433-‏

‏(325)- 9/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مردم و فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم- صحیفه امام- 6- 433- 434-‏

‏(326)- 17/ 1/ 58- سخنرانی در جمع بانوان کرمانشاه و دزفول- صحیفه امام- 6- 501-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 293

‎ ‎‏(327)- 6/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات- صحیفه امام- 7- 519-‏

‏(328)- 23/ 3/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران- صحیفه امام- 8- 134- 135-‏

‏(329)- 25/ 3/ 58- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم درباره جریان مجلس مؤسسان- صحیفه امام- 8- 161- 162-‏

‏(330)- 27/ 3/ 58- سخنرانی در جمع ساکنان تهران نو، نمایندگان کشتارگاه اصفهان- صحیفه امام- 8- 194-‏

‏(331)- 26/ 4/ 58- سخنرانی در جمع فرمانداران درباره ویژگیهای سران حکومت اسلامی- صحیفه امام- 9- 121-‏

‏(332)- 15/ 9/ 59- سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور- صحیفه امام- 13- 384-‏

‏(333)- 22/ 1/ 60- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم- صحیفه امام- 14- 284-‏

‏(334)- 26/ 1/ 60- سخنرانی در جمع گروهی از اهالی میانه- صحیفه امام- 14- 298-‏

‏(335)- 7/ 2/ 60- سخنرانی در جمع گروهی از معلمان مازندران- صحیفه امام- 14- 319-‏

‏(336)- 19/ 5/ 60- سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا- صحیفه امام- 15- 100- 101-‏

‏(337)- 16/ 6/ 60- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 15- 193-‏

‏(338)- 23/ 8/ 60- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 15- 358- 359-‏

‏(339)- 7/ 10/ 60- سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم، تشریک مساعی- صحیفه امام- 15- 448- 449-‏

‏(340)- 11/ 9/ 61- سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان همدان و ...- صحیفه امام- 17- 119- 120-‏

‏(341)- 13/ 10/ 62- سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران واعضای شوراهای روستایی- صحیفه امام- 18- 286-‏

‏(342)- 13/ 12/ 62- سخنرانی در جمع اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی- صحیفه امام- 18- 377-‏

‏(343)- 19/ 1/ 63- سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلامی قم ومسجد جامع نارمک- صحیفه امام- 18- 403-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 294

‎ ‎‏(344)- 4/ 6/ 63- سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت- صحیفه امام- 19- 36-‏

‏(345)- 18/ 6/ 63- سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ- صحیفه امام- 19- 54-‏

‏(346)- 19/ 3/ 65- سخنرانی در جمع مسئولان نظام در عید سعیدفطر- صحیفه امام- 20- 55- 56-‏

‏(347)- 19/ 3/ 65- سخنرانی در جمع مسئولان نظام در عید سعیدفطر- صحیفه امام- 20- 55- 56-‏

‏(348)- 11/ 1/ 67- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 21- 9- 10-‏

‏(349)- 19/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره جنایات شاه و اهداف انقلاب- صحیفه امام- 3- 510-‏

‏(350)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره مأموریت شاه از سوی امریکا- صحیفه امام- 4- 87- 89-‏

‏(351)- 28/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 62-‏

‏(352)- 29/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره دخالت همه جانبه امریکا در ایران- صحیفه امام- 724- 73-‏

‏(353)- 30/ 7/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 104-‏

‏(354)- 8/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 4- 223- 224-‏

‏(355)- 16/ 8/ 57- مصاحبه با روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمزدرباره اعتصاب شرکت نفت- صحیفه امام- 4- 367-‏

‏(356)- 27/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره زیانهای مادی و معنوی شاه- صحیفه امام- 5- 16- 17-‏

‏(357)- 28/ 8/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره الهی بودن قیام ملت ایران- صحیفه امام- 5- 43-‏

‏(358)- 3/ 9/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره قیام همگانی برای آزادی- صحیفه امام- 5- 100- 101-‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 295

‎ ‎‏(359)- 10/ 10/ 57- سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج- صحیفه امام- 5- 322- 324-‏

‏(360)- 15/ 10/ 57- مصاحبه با رادیو- تلویزیون «بی. بی. سی» درباره مسائل عمومی ایران- صحیفه امام- 5- 348-‏

‏(361)- 22/ 10/ 57- پیام به ملت ایران- صحیفه امام- 5- 427-‏

‏(362)- 18/ 11/ 57- سخنرانی در جمع وکلای دادگستری- صحیفه امام- 6- 91-‏

‏(363)- 9/ 1/ 58- سخنرانی در جمع مردم و فراخوانی توده ها به شرکت در رفراندم- صحیفه امام- 6- 436-‏

‏(364)- 5/ 2/ 58- سخنرانی در جمع معلمان مدرسه قرآن پاوه- صحیفه امام- 7- 131-‏

‏(365)- 14/ 8/ 58- سخنرانی در جمع کارکنان بیمه مرکزی ایران- صحیفه امام- 10- 491-‏

‏(366)- 29/ 8/ 58- سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ درآستانه ماه محرم- صحیفه امام- 11- 101- 102-‏

‏(367)- 1/ 10/ 58- سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز و تهران- صحیفه امام- 11- 370- 373-‏

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 296