فصل سوم : خاطرات سید احمد بهاء الدینی

زیارت عاشورا

‏امام در ماه محرم و صفر، ساعت 10 شب از اتاق بیرون می آمدند و زیر ‏‎ ‎‏آسمان، رو به کربلامی ایستادند و زیارت نامه عاشورا‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏می خواندند.‏

کتابخاطرات خادمان و پاسداران امام خمینی (س)صفحه 83