مجله خردسال 101 صفحه 20

قصه­ی حیوانات 1)اردک، مشغول بازی و شنا بود. او با بالهایش آب را همه­جا می­پاشید و می­خندید. 2)که ناگهان خانم غاز عصبانی فریاد زد: «مراقب باش! لانه­ام را خیس کردی.» 3)اردک با خودش فکر کرد، این دیگر چه­جور غازی است که­ازآب بدش می­آید! غازها که آب را خیلی­دوست دارند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 20