مجله خردسال 152 صفحه 21

5) جوجه­ها به دنیا آمدند. مادر با این که به جشن نرفته بود، از تماشای بازی آن­ها شاد بود 5) به جوجه­ها غذا می­داد و از آن­ها مراقبت می­کرد. 7) بعد از جشن، همه برگشتند. 8) پنگوئن مادر خوش حال بود. چون سال بعد می­توانست همراه بچه­هایش به جشن برود.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 21