مجله خردسال 152 صفحه 25

بهای اشتراک تا پایان سال1384 هر ماه چهار شماره، هر شماره 1700 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره ی 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) واریز کنید، (قابل پرداخت در کلیه ی شعب بانک تجارت در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج، فروشگاه موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) شماره 962 امور مشترکان مجله دوست خردسالان ارسال فرمایید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 25