مجله خردسال 292 صفحه 23

اگر می خواهید خواهر یا برادر بزرگترتان به مجله های شما دست نزند اشتراک دوست نوجوانان را برایش بگیرد نام نام خانوادگی تاریخ تولد تحصیلات نشانی کدپستی تلفن شروع اشتراک از شماره تا شماره امضاء بهای اشتراک تا پایان سال 1387 ... هر ماه 4 شماره - هر شماره 3000 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران ، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه (کشورهای همجوار) 10000 ریال اروپا، افریقا، ژاپن 11000 ریال امریکا، کانادا، استرالیا 12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از شکور که در ایران سکونت دارند، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. مشترکین محترم استان اصفهان، می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند. آدرس: اصفهان - خیابان شیخ بهایی - مقابل بیمارستان مهرگان - نمایندگی چاپ و نشر عروج - تلفن 03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 23