مجله خردسال 292 صفحه 25

خردسالان دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1387 هرماه چهار شماره، هر شماره 3000ریال مبلغ اشتراک را به حساب جاری شماره 5252 بانک صادرات شعبه ی میدان انقلاب کد 76 به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران ، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز فرمایند. آدرس: اصفهان، خیابان شیخ بهایی، مقابل بیمارستان مهرگان، نمایندگی چاپ و نشر عروج . تلفن : 2364577 نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با اشتراک و نحو هی ارسال مجلات با شماره تلفن66706833 -(021)در میان بگذارید. فرم اشتراک نام: .............................. نام خانوادگی:...................................... تاریخ تولد: ...../...../13 ......... تحصیلات ................... نشانی....................................... کد پستی: ............................ تلفن :..................................................... شروع اشتراک از شماره : .................. تا شماره : ................... امضاء دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده وخودتان یک پاکتنامه با آن بسازید و برای ما بفرستید.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 25