مجله خردسال 398 صفحه 27

ترانه­ها مصطفی رحماندوست بابام با کامپیوترش داره کتاب می­خونه اون بلده چی کار کنه کارشو خوب می­دونه کتاب او، جلد و ورق نداره از توی کامپیوترش، کتاب رو در میاره کتاب من،کبوتر کاغذیه قشنگه دوستش دارم، هر کدوم از صفحه­های کتاب من یه رنگه!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 398صفحه 27