مجله کودک 14 صفحه 4

اگر برف ببارد شده است،زمستان امسال،زمستان پر برکتی باشد. خدا کند آن­قدر برف و باران داشته باشیم که بهار آینده، از همۀ بهارها سرسبزتر باشد. اگر برف ببارد، هم بچّه­های مسیحی عید زیباتری خواهند داشت، هم بهار آینده زیباتر خواهد بود،و هم قلب زمین و دل کشاورزان شاد خواهد شد. هر چه برف بیشتر ببارد، رودخانه­ها پرخروش­تر خواهند شد، دشتها سرسبزتر، روستاها آبادتر و شهرها پاکیزه­تر. پس نه فقط بچّّه­های مسیحی،که همۀ بچّه­ها باید دعا کنند زمستان امسال،بیشتر از هرسال دیگر برفی باشد. سردبیر ن روزها بچّه­های مسیحی،بیشتر از همه خوشحالند. چرا که سه شنبه گذشته، میلاد حضرت عیسی(ع) را جشن گرفته­اند و سه­شنبه آینده هم سال جدید میلادی را آغاز می­کنند. دوست، ضمن تبریک به همه بچّه­های خوب مسیحی، سال خوبی را برای آنها آرزو می­کند و امّا کیست که نداند جشن­های سال نو مسیحیان، زمانی بیشتر به دل بچّه­ها می­نشیند که زمستان، با برفهای پنبه­ای و قشنگ، غافلگیرشان کرده باشد. در همۀ قصّه­هایی که از کریسمس خوانده­ایم یا فیلمهایی که هدیه­های عید به سراغ بچّه­ها می­رود، هوا سرد است و برف می­بارد. وقتی هم که بچّه­ها دور درخت کاج می­نشینند و شادمانه سرود می­خوانند، دانه­های برف از پشت پنجره به چشم می­خورند. پس برف برای کریسمس چیزی است مثل سبزه برای عید نوروز.خدا کند هیچ بهاری از سبزه و هیچ زمستانی از برف خالی نباشد. بیاییم دعا کنیم در کشور ما ایران که چند سالی گرفتار خشکسالی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 4