مجله کودک 14 صفحه 9

درسی نداشته باشم با دوستانم بازی­های مختلفی می­کنیم.» مثلاً؟ بستگی دارد کجا باشیم مثلاً اگر در مدرسه باشیم خیلی وقتها لِی لِی بازی می­کنیم. هیچ­بازی بلد نیستی که یک نفری بشود انجام داد؟ چرا،بازی کامپیوتر ولی من بیشتر دوست دارم با دوستانم بازی کنم. یکی از بازی­های رایج بچه­ها مخصوصاً پسرها «گل­کوچک» است. حمید میلانی هم یکی از این بچه­هاست. او می­گوید: «هیچ لذتی بالاتراز گل­کوچک با بچه­های محل نیست.» چه وقتهایی بازی می­کنید؟ هر وقت که بشه.هروقت از مدرسه برمی­گردیم. تا حالا چند بار شیشۀ همسایه­ها را شکسته­اند؟ تاحالا ماشیشه­ای نشکسته­ایم. همیشه وسط کوچه بازی می­کنید؟ جای دیگری نداریم. این طرف­ها زمین بازی نیست؟ نه. یک سری از بازی­ها که اصلاً اسمش را بازی نمی­شودگذاشت وجود دارد که خیلی خطزناک است. البته انواع مختلفی دارد که شاید بخواهیم اسم ببریم بدآموزی داشته باشد. فقط یک نوع از این­به اصطلاح بازی­ها را که در جریان تهیه این گزارش با آن برخورد کردیم به شما معرفی می­کنیم. اینجا محلۀ راه­آهن است. بچه­های این محله آن جور که خودشان می­گویند عاشق هیجانند،آن هم از چه نوعش!!! سعیدع. در حال بالا رفتن از تیر چراغ برق است که او را می­بینم. او می­گوید: «همیشه با بچه­های کوچه­مان بازی می­کنیم.» همیشه با بچه­ها از تیر چراغ برق بالا می­روید؟ (می­خندد) نه، ولی هیجانش زیاد است. دیگر چه بازی­هایی می­کنید. فوتبال مسابقۀ دو روی خط­آهن و... تاحالا اتفاق بدی برایتان نیفتاده؟ نه مطمئنی هیچ اتفاق بدی برایتان نخواهد افتاد؟ بله پدر و مادرتان چیزی به شما نمی­گویند؟ پدر و مادرها که اینجا نمی­آیند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 9