مجله کودک 14 صفحه 13

م شرح بازی روی جلد بازی بادکنکهای رنگی تعداد بازیکنان این بازی حداکثر 3 نفر است. برای حرکت در خانه­ها، لازم است 6 عدد کارت شماره­دار، از شمارۀ 6-1 تهیه کنید. بجای مهره­ها هم می­توانید از بازیهای دیگرتان مهره­ها را قرض بگیرید، یا از دکمه­های رنگی به جای مهره استفاده کنید. در بخش اول این بازی، شما باید سکه­ها و اسکناس­ها را که در خانه­ها قرار دارد، جمع کنید. هر چه بیشتر سکه و اسکناس جمع کنید، می­توانید بادکنک بیشتری از بادکنک فروش بخرید. زمانی که به مرد بادکنک فروش رسیدی، تعداد سکه­ها و اسکناس­ها را حساب کنید. می­توانید با هرسکه 5 عدد بادکنک و با هر اسکناس 10 عدد بادکنک بخرید.(عددهایی که روی اسکناسها می­بینید، نشان می­دهد که آن اسکناس نمایندۀ چند عدد اسکناس است. مثلاً عدد 5 نشان می­دهد که 5 عدد اسکناس در آن خانه هست.) تعداد بادکنهایتان را یادداشت کنید. بعد از آن به منطقۀ خطر می­رسید. در این منطقه در بعضی از خانه­ها، موانعی وجود دارد که بادکنهای شما را می­ترکاند. هر بازیکن، بعد از گذشتن از منطقۀ خطر به خانۀ پایان می­رسد. در اینجا برندۀ بازی کسی است که بادکنک بیشتری داشته باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 13