مجله کودک 14 صفحه 17

ماجراهای نیکی وَ تختِ سِحرآمیز قسمت چهاردهم نوشته و تصویر از:مانا نیستانی نگاه کنین پسته بی­اَدَبه زنده است! هاهاها ببین ماتاباتا چه جوری می­لرزه انگار سردیش کرده! فهمیدم!...نقط ضعفِ ماتاباتا توی دهنشه! دونستنِ این موضوع،هچ کمکی بهتون نمی­کنه.دَهنِ من دیگه به این راحتی­ها وا نمی­شه!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 17