مجله کودک 14 صفحه 29

زندگی همه ما ارتباط زیادی با وقت و زمان دارد. نمی­توانیم کار یا فعالیتی را نام ببریم که در آن از به کاربردن زمان استفاده نشده باشد. هنگامی که شما باید ساعت 8 صبح در مدرسه باشید، وقتی مادرتان به شما می­گوید که ناهار و شام در چه ساعتی آماده می­شوند، لحظه­ای که معلم زمان امتحان را به شما یادآور می­شود و هزاران وقت و زمان دیگری که باید بدانیم همه اهمیت زمان و وقت را به ما می­گوید. اختراع تقویم اولین کار بشر برای دانستن زمان کشاورزی و درو محصول بود. دانشمندان باستان­شناس می­گویند اولین تقویم براساس حرکت ماه از هلال تا قرص کانل طراحی شده است. آنها در اوایل سال1900 میلادی(1279 هجری شمسی) تکه استخوانی را در نزدیکی­های شهر بلانشارد فرانسه پیدا کردند که روی آن سوراخ سوراخ بود. آنها علت این سوراخها را نمی­دانستند تا اینکه در سال 1960 میلادی (1339 هجری شمسی) یک باستان­شناس دریافت که این سوراخها نشانه حرکت کره ماه در طول یک دورۀ 30 روزه است. گاهی به شکل دایره کامل و گاهی به صورت هلال و نیم هلال. آنها فهمیدند که این تکه استخوان، تقویمی بوده است که انسانهای اولیه در حدود 50 هزار سال پیش از آن برای دانستن زمان استفاده می­کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 29