مجله کودک 14 صفحه 32

دوستی کودکان کامبوج و تایلند تایلند و کامبوج از کشورهای آسیای جنوب شرقی هستند. بر اثر اتفاقات سیاسی که در سالهای گذشته در کانبوج روی داد، تعدادی از مردم کامبوج مجبور شدند در داخل کشور تایلند نزدیک مرز با کامبوج زندگی کنند. آنها در این نقاط که 8 ناحیه است، در اردوگاههایی زندگی می­کنند که شبیه روستاهاست. خوشبختانه آموزش کودکان در این اردوگاهها فراموش نشده است. کودکان کامبوجی و تایلندی در این محل­ها ارتباط نزدیک و دوستانه­ای با هم دارند. تایلندیها مهمان­نوازان خوبی هستند. آموزش و پرورش تایلند در اعزام معلم و تجهیزات مدارس کمک خوبی به اردوگاههای مرزی کرده است. در بعضی از کلاسها، کودکان تایلندی نیز در کنار کودکان کامبوج به فرا گرفتن درس می­نشینند. کودکان سراسر جهان به دور از گرفتاریهایی که بزرگترها درست می­کنند، به لبخند و دوستی و صمیمیت می­اندیشند. هر چند دردسرهای بزرگترها دامن­گیر کودکان نیز می­شود، اما خندۀ آنها فراموش نمی­شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 32