مجله کودک 14 صفحه 33

بهای اشتراک : تا پایان سال 1380 تهران: هر ماه چهار شماره، هر شماره 550 ریال شهرستانها: هر ماه چهار شماره، هر شماره 700 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره­ی5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد76 به­نام مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه­ی شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، مقابل دانشگاه تهران شماره 1430 نشر عروج امور مشترکان مجله­ی دوست ارسال فرمائید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضا دوستان عزیز لطفاً قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت­نامه باآن بسازیدو برای ما بفرستید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 14صفحه 33