مجله کودک 20 صفحه 2

نابغۀ کوچک این کتاب داستانی شیرین و خواندنی از یک بچۀ استثنایی است. بچه­ای که چند لحظه پس از تولّد چنان قهقهه می­زند که پرستارها را به وحشت می­اندازد و... نویسندۀ داستان نابغۀ کوچک خانم فریبا صدیقیم و تصویرگر آن خانم زهره پریرخ است. این کتاب توسط انتشارت نقش هنر، با قیمت 350 تومان چاپ و منتشر شده است. قصّه­های یک دقیقه­ای هرجا که فقط یک دقیقه فرصت درید، مثل یک دقیقه در اتووبوس، مترو، تاکسی، پشت چراغ قرمز، مطب و... خواندن داستانهای کوتاه، شیرین و جذّاب این کتاب را به شما توصیه می­کنیم. قصه­های یک دقیقه­ای نوشتۀ خانم فریبا کلهراست و آقای رامین مشرفی وخانم نیلوفر میر محمدی هم تصاویر زیبای آن را نقاشی کرده­اند. این کتاب توس انتشارات حنّانه با قیمت 1000 تومان چاپ و منتشر شده است. پرواز موج مدّتی بود که دریا آرام نداشت. ماهی­ها از ترس به ته آب پناه برده بودند و پرنده­ها با احتیاط از آسمان می­گذشتند. قایق پدر و پسر آرام پیش می­رفت. ناگهان... نویسندۀ داستان پرواز موج خانم سرور پوریا و تصویرگر آن خانم عصمت شیرین­زاده است. این کتاب توسّط انتشارات کتابهای پروانه،با قیمت 250 تومان چاپ و منتشر شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 20صفحه 2