مجله کودک 20 صفحه 4

از بزگترها بپرسیم! برای آن که مزرعه­ای آباد شود، نیاز به زحمت فراوان داریم. زمینی که شخم زده شود، بذری که انتخاب شده باشد، آبی که به اندازۀ کافی به زمین برسد، سمّی که برای دفع آفتها به کار رود و کود برای تقویت گیاه و... برای آن که کارخانه­ای ساخته شود نیز نیاز به هزینۀ فراوان داریم. آدم­هایی که در رشته­های مختلف فنّی تحصیل کرده باشند، کارگرانی پرتوان و پرکار، ابزار فراوان و تجهیزات بسیار. برای آن که بیماری­های خطرناک از محیط زندگی ما دور شوند نیز نیاز به تلاش بسیار داریم. پزشکانی که سالها با تحمّل سختی­های فراوان درس خوانده باشند، پرستارانی که با تمام وجود در خدمت بیماران باشند، بیمارستانهایی که با هزینه فراوان ساخته شده­اند و... امّا برای به دست آوردن بعضی چیزها، هزینه­های بسیار بیشتری باید پرداخت. آن چیزها آنقدر مهمّند که برای به­دست آوردنشان باید از سرمایه­های عزیزتری گشت. سرمایه­هایی که از آن عزیزتر نمی­توان یافت. مثل چی؟ مثل جان! راستی چه چیزی برای انسانها از جان شیرین­تر است؟ بیست و سه سال پیش در کشور ما ماجرایی اتفاق افتاد که مسیر تاریخ را برای همیشه تعییر داد. مردم ایران همه با هم، یکصدا یک چیز را خواستند و آن جمهوری اسلامی بود. برای رسیدن به حکومت اسلامی، چاره­ای جز مبارزه نبود. در این مبارزه، هزارن نفر جان شیرین خود را از دست دادند. کسی که راه مبارزه را به مردم آموخت، کسی جز امام خمینی نبود. مردم به قدری امامشان را دوست داشتند، که برای اطاعت از او از شهادت هم نترسیدند. انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 پیروز شد، امّا قرار نیست کسی فراموش کند که برای این پیروزی، هزاران شهید تقدیم شده است. در دهۀ جر امسال به شهیدانی فکر کنیم که در راه خود آن قدر مصمّم بودند که از جانشان هم گذشتند، چرا؟ از بزرگترها بپرسیم شهیدان انقلاب چه می­خواستند؟ سردبیر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 20صفحه 4