مجله کودک 35 صفحه 12

شعر دوست او فقط به خواب رفته است افشین علاء من به دیدن تو آمدم پس چرا نمی­شوی بلند؟ دستهای مهربان تو پس چرا تکان نمی­خورند؟ *** این جنازۀ تو نیست نیست! من کفن سرم نمی­شود یعنی ای پدر تو رفته­ای؟ من که باور نمی­شود *** لا اقل بگو بگو بگو یک کلام تازه زیر لب آه شب شده بلند شو دیر می­شود نماز شب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 12