مجله کودک 35 صفحه 46

جدول دوست جدول هم پیمانان حروف کلماتی که در مستطیل رنگی کنار گنبد می­بینید، به صورت افقی از راست به چپ یا چپ به راست و به صورت عمودی از بالا به پایین یا پایین به بالا در داخل جدول چیده شده است. قلمتان را بردارید و روی حروف کلمات خط بکشید تا از حروف باقی مانده رمز جدول را پیدا می­کنید. رمز جدول نام پیمانی است که پیامبر اکرم (ص) در دوران جوانی در آن شرکت کرده­اند و این پیمان، به پیمان ((جوانمردان)) معروف است. به موجب این پیمان قبیله­های ساکن مکه با هم پیمان بستند که از پس نگذارند به هیچ غریبه­ای که به مکه ­می­آید، ستم شود. عام الفیل - عبدالله - آمنه - حَلیمه - قریش - ابوطالب - بعثت - انصار - مسجد قبا - غَزوه - ابوذر - امین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 46