مجله کودک 45 صفحه 30

بچههای جنگ زاهرا از ایران وارد گپ شد. ساداکو از ژاپن وارد گپ شد. توستی: سلام به همه. به این اتاق گپ خوش آمدید. من توستی، از رواندا هستم. گیزلا: من هم بوسنیایی هستم. میسونگ از کره، وارد گپ شد. ماکا از چچن، وارد گپ شد. سایدات: سلام ماکا، من هم چچنی هستم. ساداکو: امروز من و مادرم، دسته گل درست میکردیم. توستی:چرا؟ کسی در فامیلتان عروسی کرده است؟ ساداکو: نه، امروز سالگرد بمباران اتمی دو شهر ناکازاکی و هیروشیماست. حالا مردم ژاپن هر سال، به یادبود تمام انسانهای بیگناهی که در آن بمباران کشته شدهاند، آرامگاه آن ها را گلباران میکنند. زهرا: جنگ چیز وحشتناکی است. پدر من جانباز شیمیایی بود و دو ماه پیش فوت کرد. در جنگ ایران و عراق، هیچ کس از ایرانیها حمایت نمیکرد و مردم ایران، با چنگ و دندان از کشورشان دفاع کردند. عراقیها حلبچه و خیلی از مناطق جنگی را بمباران شیمیایی کردند. پدر من آن موقع سرباز بود. توستی: یمباران شیمیایی؟ من وقتی 11 سالم بود گروههای مخالف حکومت، دهکده کوچک ما را سوزاندند. پدر و مادرم کشته شدند و من به شهر آورده شدم. میدانی زهرا، در رواندا هم جنگهای داخلی زیادی وجود داشته است. جنگهای محلی رواندا، اولین قتل عام، بعد از جنگ جهانی دوم است. گیزلا: اما به قول زهرا، جنگ شوخی ندارد. من یک سال در اردوگاه کروات ها زندگی کردم. آن جا یک دوست 12 ساله داشتم که در بمباران زخمی شده بود. پدر او هم در جنگ کشته شده بود. امان از افغانستان وارد گپ شد. پاتریک از ایرلند شمالی وارد گپ شد. ماکا:«اردوگاه؟ هنوز هم در اردوگاه زندگی میکنی؟ گیزلا: نه.... الان در شهر هستم. ماکا: هیچ وقت روزهای جنگ را فراموش نمیکنم. من هم مدتی در اردوگاه جنگی بودهام. شهر بمباران میشد و خانه همسایه ما خراب شد. مردم گریه میکردند و من خیلی ترسیده بودم، یادم میآید در همسایگی مان یک مرد و دخترش زخمی شدند. پاشنههای دختر و پاهای مرد له شده بودند. سایدات: موقع بمبارانها، من در زیرزمین همسایه بودم. چون روسها، به خانهها راکت شلیک میکردند. زیرزمین سرد و تاریک و مرطوب بود. برای مدت زیادی آن جا بودیم. دختر صاحب خانه به خاطر شلیکهای پر سر و صدا، کر شد. پاتریک: من هیچ وقت در یک اردوگاه نبودهام. زندگی در اردوگاه باید خیلی سخت باشد ولی شهر ما ه هم دست کمی از اردوگاه ندارد. شهر، با یک دیوار بلند به دو قسمت تقسیم شده است. یک قسمت مخصوص کاتولیکها و قسمت دیگر مخصوص پروتستانهاست. کاتولیکها و پروتستانها دو شاخه مختلف دینی مسیحی هستند. سالهاست که در ایرلند شمالی، این دو گروه با هم میجنگند. میسونگ: نمیدانم که زهرا چقدر با از جنگ ایران و عراق میداند و این که آمریکاییها از عراق حمایت میکردند. کره شمالی هم با آمریکا جنگ کرد. حتی در جامجهانی فوتبال که تازگیها برگزار شد، کره شمالی مسابقات مربوط به آمریکا را پخش نکرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 30