مجله کودک 81 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» مدیر مسئوول: مهدی ارگانی - سردبیران ، افشین علاء- سیامک سرمدی مدیرهنری: احمد قائمی مهدوی - تصویر گر: محمد حسین صلواتیان - مدیرداخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء - مدیر اجرایی رضا کریمی دونا عکس : امیر محمد لاجورد - حروفچین : نیرالسادات و الاتیار - توزیع: فرخ فیاض- امور مشترکین : محمدرضا اصغری در این شماره می خوانید: و مثل دوست: نسیم بیداری /3 آینه دوست: /4 گزارش دوست:اگر کارگرها نباشند، چرخ های پیشرفت از حرکت می ایستند/6 داستان دوست: پذیرایی از خاندان پیامبر (ص)/8 شعر دوست:شعر آتش /10 دیداردوست: خیلی وقتها بچه ها معلم ما معلم ها می شوند/12 تصویر دوست:گلناز و نجات جان غاز گردن دراز /14 دانش دوست: لک لک منقار کفشی/16 قصه مصور: نی نی فینقلی(3)/17 ورزش دوست: تیم بزرگی که هیچگاه قهرمان جهان نشد/21 لبخند دوست: روزنامه دیواری خانواده/22 فرهنگ دوست:آنچه را برای خود می پسندی.../24 هنر دوست:نمایش بزرگ یک قهرمان کوچک/25 سرگرمی دوست: راه مارپیچ ... جدول با شرح/26 قصه دوست (ترجمه) : متخلف رانندگی/28 سفر دوست: سرزمین خورشید/30 بازی دوست:بازی شله زرد پزان/32 دوستان خوب تصاویری را که در پایین صفحه های این شماره مشاهده می کنید، مربوط به مسابقه «راز گلها» است که از شماره 82 مجله دوست شروع شده است. برای شرکت در این مسابقه لازم است شماره 82 تا پایان شماره 85 را تهیه کنید. شرح این مسابقه در شماره 82 مجله آمده است. لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب- چهار راه حافظ- پلاک 962- تلفن: 6706833- نمابر: 6712211 نشانی پست الکترونیکی: doost_e_koodak@yahoo.com

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 2