مجله کودک 81 صفحه 3

د مثل دوست نسیم بیداری روزها را پشت سر گذاشتیم و به بیست و هشتم ماه صفر رسیدیم. روزی که درآن، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد(ص) و فرزند گرامی ایشان حضرت امام حسن مجتبی(ع) از بین ما پر کشیدند و درآغوش رحمت خداوند، آرمیدند. این خاطرات تلخ، به تنهایی کافی است تا پیروان آنان، غمگین وسوگوار باشند.اما چیزی که غم و اندوه مسلمانان را در این روزها دو چندان می کند، مصیبت هایی است که دشمنان اسلام، ما را به آن دچار کرده اند. امروز در همسایگی کشور ما، ملت مظلوم عراق قربانی ظلم های دو حاکم بی رحم شده اند. یکی رییس جمهور کشور خودشان که سالهای طولانی، جز جنگ و گرسنگی ارمغانی برای مردم کشورش نداشت. و دیگری رییس جمهور آمریکا، که به بهانه آزادی و دموکراسی، کشور عراق را به آتش کشیده است. درست مثل ماجرای افغانستان که به بهانه نابودی طالبان، ملت مظلوم افغان را قتل عام کردند. شما بچه های باهوش ایرانی، حتماً می دانید که هم صدام و هم طالبان، دست پرورده های خود آمریکا بوده اند و بهانه ای برای تصرف کشورهای اسلامی به دست ابرقدرت بی رحم! وقتی که به این مصیبت های بزرگ، ماجرای غم انگیز فلسطین را هم اضافه کنیم، در می یابیم که جهان اسلام از چه زخم های عمیقی رنج می برد. پس این روزها مصیبت رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) بیشتر از هر زمانی دل های ما را در هم می فشارد. البته ما ایرانی ها سالهاست که با هدایت امام آگاهمان، راه خود را شناخته ایم و از این بابت، خدای بزرگ را شکر می کنیم. اما اگر همه مسلمانان، مثل ایرانی ها به نصایح پیامبر اسلام وائمه اطهار گوش کرده بودند، امروز به این مصیبت ها دچار می شدند؟ هر چند این روزها، نسیم بیداری به سرزمین های اسلامی رسیده است. حالا دیگر مردم به یاد می­آورند که سالها پیش امام خمینی به آمریکا لقب «شیطان بزرگ» داد و فرمود: «صدام هم چاره ای جز خودکشی ندارد.» به روان پاک امام عزیزمان درود می فرستیم و در این روزهای مصیبت، از ایشان می خواهیم سلام و صلوات ما را به پیشگاه پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی (ع) برسانند و از آن بزرگواران برای جهان اسلام کمک بخواهند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 3