مجله کودک 81 صفحه 16

دانش دوست لک لک منقار کفشی مترجم مهرداد تهرانیان راد این لک لک ازعجیب ترین نوع لک لک هاست.اگر از تخیل خود استفاده کنید می بینید که منقار بلند و کلفت این جاندار، شبیه یک کفش عجیب و غریب است. به این لک لک، کله نهنگی هم می گویند که در اصل نام علمی این پرنده است. شاید این پرنده شما را به یاد بعضی پرندگان بیندازد که در کارتون ها دیده اید. در هر حال، لک لک منقار کفشی فقط در مرداب های مناطق گرمسیر آفریقا پیدا می­شود. منقار آنها برای شکار ماهی رودخانه ای قورباغه و حلزون درآبهای گل آلود بسیار مناسب است و حدود بیست سانتی متر درازا و تقریباً به همین اندازه پهنا دارد. این پرندگان خجالتی ترجیح می­دهند تا در شب شکار کنند. اما روی زمین لانه می سازند و معمولاً دو تخم در مناطق صاف و سبزه زار می-گذارند. البته این لک لک مانند سایر لک لک ها پرواز هم می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 16