مجله کودک 81 صفحه 34

دوست کودکان بهای اشتراک : تا پایان 1382 هر ماه 4 شماره ،هر شماره 1200 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثارامام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ ،پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. فرم اشتراک: نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کدپستی تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 34