مجله کودک 89 صفحه 12

دیدار دوست عروسک ها فقط مال دخترها نیست. امیر قمیشی «محمد اعلمی» یک عروسک ساز و عروسک گردان است.تعداد زیادی از عروسکهای محبوب بچه ها در سینما و تلویزیون به دست اوساخته و یا گردانده شده است. در این شماره به دیدار آقای اعلمی رفته ایم تا ضمن آشنایی با ایشان کمی از دنیای زیبا و رنگارنگ عروسکها برایتان بگوییم. لطفاً کمی ازخودتان برایمان بگویید. محمد اعلمی هستیم.در سال 1347 یعنی حدود سی و پنج سال پیش به دنیا آمدم. در سال 1367 به خاطر علاقه زیادی که به کار در سینما و تئاتر داشتم در زمینه بازیگری دانشکده سیما وتئاتر مشغول به کار شدم. اما به خاطر علاقه زیادی که از کودکی به عروسکها داشتم از مان دوران دانشجویی خیلی زود درسهای مربوط به رشته های عروسکی را گذراندم و برای اولین بار به دعوت خانم «مرضیه برومند» در مجموعه قصه های «تا به تا» یا همان«زی زی گولو» به عنوان طراح صحنه و یکی از عروسک گردانها مشغول به کار شدم. تا امروز هم اکثر فعالیت هایم به دنیای جذاب عروسکها پیوند خورده است. از میان عروسکهایی که خودتان آن را ساخته اید. کدام را از همه بیشتر دوست دارید؟ عروسک «حنا» در برنامه امیدهای ایران و عروسک «گیگیلی» در مجموعه تلویزیونی کلاه قرمزی را خیلی دوست دارم. از بین عروسکهایی که آنها را فقط گردانیده اید چطور؟ عروسک «پسر خاله» را در مجموعه کلاه قرمزی خیلی دوست دارم.البته فکر می کنم که به غیر از من اکثر بچه ها و حتی بزرگترها هم پسرخاله را دوست دارند. کدام یکی از عروسکهایی که ساخته اید شما را به یاد خودتان می اندازد؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 12