مجله کودک 89 صفحه 16

دانش دوست جستجو در اینترنت اینترنت مانند یک داروخانه است که هم داروی شفابخش دارد و هم اگر آشنا نباشید. با سمی مهلک شما را از پا در می آورد. چاره ای نیست، قرن حاضر، عصر، انفجار انواع و اقسام اطلاعات است.باید مراقب سم های کشنده هم بود تا جان افزایی داروهای سودمند اثر کند. قبل از هر چیز، در اینترنت باید به دنبال ابزار جستجو لازم باشید. اینترنت مانند یک کتاب بسیار عظیم که ورق هایش می­تواند از صوت، تصویر یا متن باشد. باید با ابزاری مناسب جستجو شود. موتورهای جستجو، دائماً نرم افزارهایی به نام روبوت ها یا Crawler (خزندگان) را به اجرا در می آورند. مهمترین موتورهای جستجوی اینترنتی عبارتند از:Yahoo ، گوگل (Google) وآلتاویستا(Alta Vista). مثلاً فرض کنید شما می خواهید درباره «ایران» اطلاعاتی پیدا کنید. برای این کار یکی از موتورهای جستجو را انتخاب می­کنید.مثلاً می نویسید WWW.Google.com سپس عبارت IRAN را در قسمت جستجو وارد می کنید. چند لحظه بعد انواع و اقسام متن، تصویر عکسهای هنری، گرافیک و... درباره ایران به صورت فهرست جلوی رویتان در صفحه نمایشگر رایانه ظاهر می شود.در واقع با درخواست شما، موتور جستجوCrawler ها را مجبور کرد تا تمام صفحات اینترنت را بخوانند و اطلاعات لازم درباره کلمه «ایران» را به صورت حروف الفبایی تنظیم کنند. موتور جستجو در واقع برنامه ای است که صفحه های اینترنت را تجزیه و تحلیل می کند و سراسر اطلاعات را مرور می کند. آنگاه فهرستی ازصفحات را که با درخواست شما مطابقت دارد.ارایه می دهد. راستی! تا یادمان نرفته بگوییم که قبل از همه این کارها، باید زبان انگلیسی خوبی داشته باشید پس آموزش زبان را جدی بگیرید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 16