مجله کودک 89 صفحه 26

سرگرمی دوست مغازه همه کاره! صاحب این مغازه شلوغ و در هم و برهم، به جای مرتب کردن مغازه اش در جلوی ویترین به خواب رفته است اما همین مغازه شلوغ می تواند برای ساعتی شما را سرگرم کند. از دوستتان بخواهید برای این بازی در کنار شما قرار گیرد. خوب به تصویر نگاه کنید و نام اشیایی را که در تصویر می بینید به خاطر بسپارید. سپس مجله را در اختیار دوستتان قرار دهید و با کمک حافظه، نام اشیایی را که دیده بودید. برای دوستتان بگویید. این سرگرمی به شما کمک می کند که حافظه تان را امتحان کنید و ببینید چقدر می توانید به حافظه تان اطمینان کنید! جعبۀ کفش یا خانه عروسک؟! اگر در خانه جعبه های کفش دارید، آنها را دور نیندازید. با این جعبه ها می توانید خانه ای زیبا برای عروسکتان بسازید، فقط کافی است که کارهای زیر را انجام دهید: بر روی جعبه در 5 نقطه که دوست دارید مستطیل پنجره ها و در را طراحی کنید. از بزرگترتان کمک بگیرید و با یک چاقوی تیز یا تیغ دسته دار، دور تا دور پنجره ها را ببرید و در آورید. در مورد در، فقط 3 طرف آن را برش دهید و ضلع چهارم مستطیلی که در را تشکیل می دهد باید بدون برش باقی بماند. اگر دوست داشتید دیوارهای بیرونی را به صورت آجر طراحی کنید و بعد رنگ بزنید. در غیر این صورت ساده و سفید باقی بماند. برای پنجره ها قابهای رنگی از کاغذ یا مقوا تهیه کنید و در اطراف آنها بچسبانید. برای در هم یک قاب رنگی زیبا قرار دهید و در را رنگ بزنید (می توانید روی مقوای در خطوطی موازی بکشید تا از بقیۀ جاها جدا شود). برای فرش این خانه، جعبه را روی یک تکه پارچه یا مقوای رنگی و طرحدار قرار دهید. دور تا دور آن را خط بکشید، کمی به سمت داخل این خط بروید (خیلی کم) و بر اساس آن کاغذ یا پارچه را ببرید. این کار باعث می شود این تکه پارچه یا کاغذ کاملاً در داخل جعبه جا بگیرد. سطح داخلی کف جعبه را با چسب آغشته کنید و پارچه یا مقوا را روی آن بچسبانید. برای دیوار هم می توانید از کاغذ دیواری یا تکه های کاغذهای کادو استفاده کنید و با چسباندن آنها دیوار را تزیین کنید. حتی می توانید از تصاویر مجله ها کمک بگیرید و اگر موردی مناسب و اندازۀ این خانه پیدا کردید از مجله ببرید و در محل مربوطه بچسبانید. مانند شومینه ای که در تصویر می بینید. برای پرده های داخلی و پنجره های جلویی هم می توانید از تکه های مستطیل شکل از پارچه یا کاغذ استفاده کنید و آنها را دو طرف قاب پنجره ها با چسب بچسبانید. خانۀ زیبایی آماده شده که می توانیدعروسک کوچکتان را داخل آن قرار دهید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 26