مجله کودک 92 صفحه 25

۴- دربالای قسمت انتهایی گوشواره (انتهایی که صاف و مستقیم است) با چسب نواری باریک دورتادور آن را بپوشانید (مانند شکل). میتوانید کمی بالای گوشواره را به دلخواهتان مرتب کنید. و در بخشپایینی تاها را باز کنید. (دراین صورت مدل بادبزنی آن مشخص میشود.) سوزنی را نخ کنید و از میان بخش بالایی که بسته و چسب رده شده است، عبور دهید. یک حلقه بزرگ درست کنید تا از گوشتان آویزان شود. میتوانید به جای حلقه از بخش بالایی گوشوارههای قدیمی و کهنه هم استفاده کنید. ۵- گوشواره صدفی شما آماده است. نکته: اگر دوست دارید گوشوارههای براق داشته باشید. باید از کاغذ کادوهای براق زرورقی به رنگ طلایی یا نقرهای که از پشت روی هم چسبانده شدهاند. استفاده کنید. ( از آنجایی که پشت این کاغذهای کادوها رنگی نیست و برای ضخیمتر شدن آنها، باید از دو ورق که روی هم چسبانده شده استفاده کنید. یادتان باشد پشت یکی را به پشت دیگری بچسبانید.) این مورد فقط یک تفاوت با مورد قبلی دارد و آن اینکه در مرحله دوم به جای اینکه روی خط مایل را برش بزنید. میتوانید از آن خط به طرف بالا یک تا بزنید و بچسبانید. درپایان، شما یک گوشواره براق زیبا خواهید داشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 25