مجله کودک 130 صفحه 12

شهرزاد: «بیا بیرون، سرت می خورد به این ور آن ور می شکند. آن یکی کجاست؟» نیما: «خانم ببین چه سنگری درست کردم!» -: «بچه ها، عزیزان من، قربانتان بروم، فر خطرناک است. آخر از دست شما چکار کنم؟» طاقتم وقتی تمام شد که دیدم رفته اند سر کمد من. یعنی رفته اند توی کمد من. شهرزاد: «بنشینید همین جا توی ظرفشویی آب بازی کنید تا فکر کنم ببینم چه کار ...» -: «الو، شهین خانم، لطفا به مهین خانم بگویید خیلی زود خودش را برساند که از دست بچه هایش دارم ...» شهرزاد: «آن بالا رفتی چکار؟» سینا: «فکر کردم از دست ما ناراحت شدید گفتم برای تان گل بچینم ناراحتی از دل تان در بیاید». شهرزاد: «نمی خوام، گل توی سرم بخورد، بیا پایین ببینم هر چقدر آتش سوزاندید بس است. به مامان تان زنگ زدم. الان می آید فقط خدا کند زود بیاید». مهین خانم: «بچه ها، بچه هایم کجایند؟» شهرزاد: «توی فر، توی بوفه، روی میز، زیر فرش، توی کمد، روی کمد، زیر کمد ... خوب شد آمدید. نجاتم دهید». مهین خانم: «وای خدای من چه می گویی؟ چه بلایی سر بچه هایم آوردی؟ برو کنار ببینم ... اصلا معلوم هست چه می گویی؟ این دو تا که مثل آقاها گرفته اند یک گوشه برای خودشان آرام نشسته اند و ...» شهرزاد: «ولی ، ولی ... این ها آن ها نیستند ...» سرعت های مافوق صوت سرعت صوت حدود 1220 کیلومتر در ساعت است. هواپیمای توپولف 144-TV در سال 1968 میلادی توانست به سرعتی مافوق صوت دست پیدا کند. واحد انگدازه گیری سرعت های بالاتر از صورت «ماخ» نام دارد. مثلا سرعت هواپیمایی که با سرعت 1500 کیلومتر در ساعت در ارتفاع 12000 متری پرواز می کند 46/1 ماخ است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 12