مجله کودک 130 صفحه 13

اینجا آسمان در یک قدمی است! «کاوشکده علمی کودک و نوجوان» یکی از مراکز علمی فرهنگی شهر تهران است که مخصوص بچه های علاقه مند به رشته های مختلف علوم راه اندازی شده است. در این شماره برای تهیه گزارش به این کاوشکده آمده ایم تا شما را با فعالیت های این مرکز علمی فرهنگی آشنا کنیم. خانم «سمیه کاشفی» مدیر کاوشکده علمی کودک و نوجوان هستند. ایشان در مورد آغاز به کار فعالیت های این مجموعه می گویند: «کاوشکده علمی کودک و نوجوان در سال 1376 با هدف بارور کردن و شکوفا شدن استعدادها و کشف خلاقیت های دانش آموزان پنج تا شانزده سال راه اندازی شد. این کاوشکده از کارگاه های مختلفی مثل آسمان نما و نجم نور و اپتیک شهر سالم محیط زیست و هنر تشکیل شده است. کودکان و نوجوانان علاقه مند به این رشته های هم با کمک گرفتن از وسایل کمک آموزشی موجود در هر کارگاه به طور عملی با علوم مورد علاقه شان آشنا می شوند». خانم کاشفی ادامه می دهند: «البته به غیر از فعالیت های کارگاه های کاوشکده که در طول سال به طور ثابت مشغول فعالیت هستند. در تابستان هم برنامه های ویژه ای مثل برگزاری شب های نجوم یا راه اندازی پایگاه خلاقیت در کاوشکده فعال می شود تا بچه ها اوقات پربارتری کاوشکده علمی کودک و نوجوان هواپیماهای مافوق صوت باید از مواد خاصی ساخته شوند، زیرا سرعت های بالاتر از صوت باعث ایجاد فشار زیاد در جلو و انتهای هواپیما می شود. علاوه بر این، حرکت هواپیما با سرعت مافوق صوت باعث ایجاد صدای شدید در سطح زمین می شود که به آن «شکسته شدن دیوار صوتی» می گویند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 13