مجله کودک 130 صفحه 15

آزمایش های اپتیک کار با کیت های آموزشی، قطعات سازنده تلسکوپ و آشنایی با میکروسکوپ اسلاید نما و مجسم نما همه و همه گوشه ای از فعالیت های این کارگاه به حساب می آیند». بالاخره بعد از آشنایی با کارگاه نجوم و نور به سراغ کارگاه های زیست و محیط زیست شهری می رویم. در کارگاه زیست کودکان و نوجوان علاقه مند به مباحث زیستی با پرندگان خزندگان پستانداران و موجودات دریایی از طریق اسلاید نمونه های تاکسیدرمی شده همین طور موجودات ذره بینی از طریق تلسکوپ آشنا می شوند. کارگاه محیط زیست شهری هم که یکی دیگر از کارگاه های کاوشکده علمی کودک و نوجوان به حساب می آید. بچه ها را با مشکلات زیست محیطی الگوهای مصرف صحیح انرژی طریقه بازیافت زباله و طریقه شناسایی آلودگی های آب خاک هوا و صدا آشنا می کند. البته فعالیت های کاوشکده علمی کودکان و نوجوانان آن قدر وسیع است که شاید توضیح آن در چند صفحه مشکل باشد. با وجود این، در پایان گزارش بد نیست این خبر خوش را هم به شما بدهیم که قرار است به زودی «خانه اسباب بازی» هم به عنوان تنها مرکز استفاده جمعی کودکان از اسباب بازی های مختلف در کاوشکده علمی کودک و نوجوان راه اندازی شود. به این ترتیب بچه ها با حضور در خانه اسباب بازی می توانند از بعضی اسباب بازی هایی که دسترسی به آنها مشکل است استفاده کنند. بنابراین ژنرال دوگل رئیس جمهور آن زمان فرانسه پیشنهاد کرد تا هر دو کشور مشترکا این هواپیما را بسازند. به پیشنهاد او نام این هواپیمای در حال تولید «کنکورد» گذاشته شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 15