مجله کودک 130 صفحه 16

عروسک خیمه شب بازی نویسنده: ژینو آلبرتی مترجم: مینا اخباری آزاد سوفیا دختر کوچکی بود که در مزرعه ای خارج از شهر با پدر و مادرش زندگی می کرد. او خواهر و برادری نداشت و چون فاصله مزرعه آنها از همسایه هایشان زیاد بود. سوفیا دوستی هم نداشت تا با او بازی کند. برای همین همیشه حوصله اش سر می رفت. روزی از روزها یک هنرمند خیمه شب باز از نزدیکی خانه آنها عبور می کرد که سوفیا را دید او که از تنها بودن بچه تعجب کرده بود با کمال دست و دلبازی یکی از قشنگ ترین عروسک هایش را به او هدیه داد. سوفیا با خوشحالی از پیرمرد تشکر کرد. او تا آن روز چیزی به قشنگی آن عروسک ندیده بود. لباس های عروسک از پارچه های بسیار زیبا و خوش زنگ درست شده بود. صورت و دست و پاهایش بسیار ظریف و با دقت ساخته شده بودند. بدنش بسیار نرم بود و دست و پاهایش هم حرکت می کردند. عروسک همه جا همراه سوفیا بود. او خیلی زود مثل یک دوست به عروسکش عادت کرد. اولین نمونه ساخته شده این هواپیما به نام کنکورد 002 به خلبانی «جان کاچرن» در سال 1969 پرواز موفقیت آمیز خود را انجام داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 16