مجله کودک 130 صفحه 32

ماجراهای «ریک کربی» اثر: الکس ریموند جان پرنتیس اینجا خیابان «پی یر» شماره 122 است و «کربی» به آتش گلوله های مردان «جانی گات» پاسخ می دهد. اما «ویلی گات» پشت کامیونی پناه گرفته است. در حالی که مردانش زخمی روی زمین افتاده اند. نه بابا! مثل این که این یارو بدک نیست! صبر کن! نشونت می دهم تیر اندازی یعنی چی ... هی رفیق! مراقب باش وقتی با اسلحه بازی می کنی، یه وقت زخمی نشی ... سومی باید پشت همون کامیون باشه، ممکنه بتونم خودمو یه جوری به پشت سرش برسونم ... گلایدر. نوعی هواپیمای بدون موتور است که با استفاده از جریان هوا حرکت می کند. گلایدر بیشتر جنبه آموزشی و تفریحی دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 32