مجله کودک 130 صفحه 43

دیروز ما بودیم و لبخند در قاب عکس یادگاری امروز اما روی عکست بارانی از اشک است جاری چتر نجات لئوناردو داوینچی اولین طراح چتر نجات است. اولین کسی هم که با چتر نجات پرش کرد. «ژاک گارنرین» فرانسوی بود که در سال 1797 از بالن پایین پرید. امروزه چتر های نجات به شکل مثلث نیز ساخته می شود. جنس این وسیله نجات از انواع پلاستیک و نایلون مقاوم است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 43