مجله کودک 139 صفحه 21

در سال های میانی دهه 60 میلادی کارخانجات فیات به تعداد زیادی رسیده بود و کارگران و مهندسان زیادی در این کمپانی مشغول به کار بودند . اعتصابات نسبتاً گسترده ای نیز در این سال ها در اعتراض به حقوق کم و ساعت کار زیاد در کمپانی فیات انجام شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 21