مجله کودک 139 صفحه 26

داریوش رمضانی موضوع هفته : دوست من واسه چی مدال گرفته ؟ می بینم که دوست من مدالی بر گردنش هست و از این بابت خوشحال می باشد ! ولی دوست من در چه زمینه ای اینقدر موفق بوده که تونسته مدال بگیره !؟ من که به ذهنم نمی رسه ! شما چی ؟! شاید این مدال مربوط به مسابقات علمی باشد( البته بعید می دونم !) شاید هم مربوط به مسابقات ورزشی باشه (بازم بعید می دونم !) در دهه 70 میلادی ،کمپانی فیات در صنایع مختلفی سرمایه گذاری کرده بود که نتیجه آن شکوفایی اقتصادی برای این کمپانی بود . شرکت های فیات در صنایع مترو ، راه آهن برقی حرف اول را در ایتالیا می زدند . از این زمان به بعد است که کمپانی فیات تولیدات خود را در کشورهای دیگر نظیر ترکیه گسترش داد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 26