مجله کودک 139 صفحه 27

احتمالاً مربوط به مسابقات رزمی باشه ! چون دوست من عاشق فیلم های رزمی است ! شاید مدال اصلاً مال خودش نیست ! آهان ! فهمیدم این مدال مربوط به مسابقات جهانی نقاشی است . اگه یادتون باشه دوست من در شماره 128 مجله دوست ، یک نقاشی از چهره مادرش کشیده بود . حتماً همون نقاشی برنده مدال شده ! از سال 1980 میلادی به بعد بر اساس طرحی از «جیوکارو» طراح معروف خودرو در ایتالیا ، خودروی فیات «پاندا» ساخته شد . فیات پاندا از تجهیزات الکترونیکی مخصوص آن زمان بهره کافی برده بود و به «فیات شماره یک » در ایتالیا معروف شد . فیات پاندا مدل 1980

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 27