مجله کودک 139 صفحه 39

اسنومبیل که باموتور مکانیکی کار می کند ، استفاده می کنند . بعضی نقاط گرین لند نفت خیز است و اهالی این ناحیه در این نقاط کار می کنند . در هر حال چهره امروز سرزمین اسکیموها نسبت به دهها سال پیش دگرگون شده است . اسکیموها علاوه بر گرین لند در نقاط شمالی کانادا و شمال روسیه هم زندگی می کنند . آنها توانایی زیادی در برقرار کردن ارتباط با دیگران دارند . به همین خاطر است که اسکیموها ، مهمان نواز هستند . اسکیموها چه در گرین لند زندگی کنند یا در نقاط دیگر شمال کره زمین ، همگی در ساخت خانه مخصوص اسکیمویی مهارت دارند . این خانه ها از قطعات یخ مکعبی شکل که به صورت دایره ای کنار و روی هم قرار می گیرند ساخته می شوند . لباس ساکنان این منطقه باید گرم باشد ، پوست فک مناسب ترین و گرم ترین ماده برای تهیه لباس اسکیموهاست . پایتخت گرین لند که بیشترین جمعیت اسکیمو را در خود جای داده است . نوک نام دارد جمعیت گرین لند بیش از چهارده هزار نفر نیست . فیات پاندا فیات پالیو

مجلات دوست کودکانمجله کودک 139صفحه 39