مجله کودک 147 صفحه 7

نگاه کن به قلب سیب پر است از عطر آفتاب نسیم و نور و رنگ و عطر پرنده و صدای آب چگونه دانه، شد هلو به عطر و رنگ و این مزه چه می توان به سیب گفت ؟ به جز ظهور معجزه چه می شود خیار را بگیری و تو بو کنی چه می شود نگاه هم به صورت هلو کنی؟ چه راز ها ، ستاره ها به گوششان چکانده اند چه شعرها، پرنده ها برایشان نخوانده اند سلام کن از این به بعد تو به تمام میوه ها تو می رسی آسمان به یک سلام میوه ها، کاوشگر وایکینگ یافته های فعلی در مورد سیاره مریخ مربوط به اطلاعاتی است که کاوشگر وایکینگ به زمین ارسال کرده است. بر این اساس معلوم شد که سنگواره کوچکی بر روی یکی از صخره های مریخ وجود دارد. آیا این سنگواره دلیل وجود حیات بر مریخ است؟ یا قبلاً زندگی بر سطح این سیاره وجود داشته است؟ ماموریت های فضایی آینده به این پرسش ها پاسخ خواهد داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 7