مجله کودک 147 صفحه 13

دستگاه نیز به وسیله روغن کار می کند. این شیرها مانند یک مرکز کنترل عمل می کنند که به هر قسمت از دستگاه در زمان های معینی فرمان می دهند. روغن کاری قطعات این دستگاه بسیار مهم است و از اصطکاک آن جلوگیری می کند. روغن کاری عملی است که ما همواره آن را انجام می دهیم، ضمن آن که بعضی از روغن کاری ها را خود دستگاه به صورت خودکار انجام می دهد. اگر احیاناً دستگاه دچار مشکی شود، تا آنجایی که بتوانیم خودمان به رفع نقص آن اقدام می کنیم. اگر مشکل بزرگ باشد و از عهده خودمان بر نیاید، به یک متخصص مراجعه می کنیم. این دستگاه دارای آژیرهایی است که اگر به مشکلی برخورد کند، ما را خبر می کنند. این بوی پلاستیک داغ شما را اذیت نمی کند؟ هرکس مثل شما به اینجا بیاید، احساس ناراحتی میکند، اما ما به آن عادت کرده ایم. چرا از ماسک استفاده نمی کنید؟ نیازی به استفاده از ماسک نیست. غیر از این بو، خطری برای انسان از لحاظ تنفسی ایجاد نمی کند که بخواهیم از ماسک استفاده کنیم. سر و صدایش چطور ؟ در ضمن چرا اینجا هر چند ثانیه یک بار می لرزد؟ انگار زلزله می آید. به سر و صدایش هم عادت کرده ایم. البته بسیاری از دستگاه های پیشرفته تر هستند که دارای سر و صدای کمتری هستند. لرزشی را هم که احساس می کنید ، مربوط به زمانی است که قالب باز یا بسته می شود. قطعات این دستگاه بسیار بزرگ و سنگینند. هر بار که قالب می خواهد باز یا بسته شود، اینجا مقداری می لرزد. قطعات تزریق شده ای که از دستگاه بیرون می آیند، دارای اضافاتی هستند. با این ضایعات چه می کنید؟ به وسیله دستگاه آسیاب آنها را خرد می کنیم و دوباره استفاده می کنیم. این کار را چندین بار می توانیم تکرار کنیم، البته هر بار مقداری از کیفیت خود را از دست می دهد. برای ساخت بعضی از محصولات، ما فقط از مواد نو استفاده می کنیم . اما در ساخت بعضی از قطعات پلاستیکی مات، می توانیم از خرد کردن و ذوب نمودن مجدد ضایعات محصولات قبلی استفاده کنیم. چه صحبتی با بچه ها دارید؟ فکر می کنم ما اکنون در دوره ای زندگی می کنیم که باید بسیار به تولید اهمیت بدهیم . امیدوارم بچه ها سعی کنند تا در آینده انسان های سازنده ای باشند تا کشورشان پیشرفت کند. یک نوع قالب که بوسیله آن لامپ های جلوی موتور سیکلت ساخته می شود. پودرهای رنگی. با اضافه نمودن این مواد به کریستال محصولات پلاستیکی رنگی تولید می شود. یکی از آلارم های تعبیه شده روی دستگاه که وجود اشکال در آن را اعلام می کند. که نیروی مغناطیس اثر می کند، میدان جاذبه مغناطیسی گفته می شود. اگر این نیروی جاذبه اطراف یک ستاره یا سیاره باشد، به این میدان ((ماگنتوسفر)) گفته می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 13