مجله کودک 147 صفحه 28

کنترل توپ تسلط و مهارت بر حرکت توپ، وظیفه اصلی یک بازیکن تیم فوتبال است. سرعت بخشیدن یا کم کردن سرعت توپ، توقف دادن به توپ در هنگام نیاز، ارسال پاس های دقیق و مانند آن، همگی نشانه مهارت بر حرکت توپ فوتبال است. توقف توپ با روی پا از رایج ترین روش های کنترل توپ است. برای این کار باید از گودی روی پا استفاده کنید. سپس همزمان با فرود توپ، پا را هم با آن پایین آورید. دیه گوتریستان از تیم دپورتیو لاکورنا، فشار تیم پاری سن ژرمن را که توسط فردریک دهو ایجاد شده با کنترل عالی توپ مهار می کند. توقف توپ توسط روی دو پا برای توپ هایی که کنترل آنها با سینه امکان پذیر نیست ، مناسب است. پا را کمی پایین آورید ، تا توپ روی پا فرود بیاید و سپس جلوی شما قرار بگیرد. چند نکته کلیدی *توپ را کاملاً نگاه کنید. *در موقعیت مناسبی که احتمال می دهید بتوانید به راحتی توپ را کنترل کنید قرار بگیرید. *بدن را سفت و سخت نگه دارید، آمادگی انعطاف لازم را به آن بدهید. آخرین کاوشگر از نوع مارینر، مارینر 10 نام داشت که در سال 1974 به سیاره تیر (عطارد) رسید و بر سطح آن فرود آمد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 28