مجله کودک 149 صفحه 13

شما چند فرزند دارید؟ یک دختر و دو پسر شما همیشه به دیگران کمک کرده اید. آیا پیش آمده که خودتان نیازمند کمک باشید و به آتش نشان زنگ بزندید؟ نه چون من همیشه نکات ایمنی را رعایت می کنم. من خودم شاهد بودم که کسی گرفتار آتش شده بود و هیچ راه فراری نداشت و یک آتش نشان او را نجات داد. آیا شما هم کسی را از مرگ نجات داده اید؟ مرگ و زندگی دست خداست. اما بسیار پیش می آید که خداوند از طریق ما کسی را نجات می دهد. فکر می کنم در طول خدمتم حدود 30 نفر را از مرگ نجات داده ام. در طول عملیاتی که انجام داده اید آیا اتفاقی هم برایتان افتاده؟ بسیار پیش می آید. به عنوان مثال چند وقت پیش برای خاموش کردن آتش به حوالی میدان شوش رفته بودیم . حریق در یک انبار الیاف اتفاق افتاده بود و دود همه جا را گرفته بود و چیزی را نمی شد دید. من راهم را گم کرده بودم روی زمین نشستم و دست کشیدم و لوله آب را پیدا کردم و از طریق همان لوله راهم را به سوی بیرون پیدا کردم. اما به بیرون که رسیدم بیهوش شدم و مرا به بیمارستان رساندند. برای هماهنگی جهت انجام این دیدار به سازمان مرکزی آتش نشانی تهران رفته بودم . در حیاط آنجا با یک آقای آتش نشان آشنا شدم که از صندلی چرخ دار استفاده می کرد. نامش علی بهرامی بود. از او خواستم تا برایم تعریف کند چه اتفاقی برایش افتاده است. چند سال پیش او افسر آماده غرب تهران بوده است . ساعت 12 شب اعلام حریقی در خیابان اکباتان می شود. او که در آن زمان مسئول هماهنگی بوده است همراه سایر آتش نشانان خود را به محل می رسانند و به خاموش کردن آتش می پردازند. حدود ساعت 2 شب آتش خاموش می شود. همان موقع اعلام حریق دیگری در جایی دیگر می شود و آنها بلافاصله از خیابان اکباتان به آنجا می روند . طبقه پنجم یک ساختمان در آتش می سوخته است و آقای بهرامی در خیابان مشغول هماهنگ کردن گروه بوده است که در اثر انفجاری که روی می دهد پنجره ای از جای خودش بیرون می آید و بر روی سر و کمر او می افتد . کلاه ایمنی از سر او محافظت می کند اما ضربه حاصل از افتادن پنجره باعث قطع نخاع شدن او می شود. هنگامی که اینها را تعریف می کند لبخند می زند. چهره اش خیلی خیلی مهربان است. من که فکر می کنم کار آتش نشانان خیلی با ارزش است. شما چطور؟ یک آتش نشان با لباس مخصوص کلاه مخصوص آتش نشانی میله فرود - به هنگامی که وقت کم است از این میله برای به سرعت پایین رفتن استفاده می شود. استراحت گاه آتش نشانان آخرین دیدار ستاره شناسان با ستاره دنباله دار هالی در سال 1986 میلادی (1365 هجری شمسی) انجام شد. آنها منتظر سال 2062 میلادی (1441 هجری شمسی) هستند تا دوباره هالی را در آسمان ببینند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 149صفحه 13