مجله کودک 173 صفحه 34

سفربه شهر رئیس علی دلواری درطول 5 ماه ازسال، هنگامی که قسمت زیادی ازکشورمان و نواحی شمال اروپا وآمریکا را برف ویخبندان و سرما فراگرفته است، سواحل آفتابی استان بوشهر، خوش آب و هوا،آرام وزیباست. هوای ملایم پاییز و زمستان، امواج ملایم دریا، دسته­های فراوان ماهی و گروه­های پرندگان زیبای دریایی که برفراز آب پرواز می­کنند، مناظرزیبا و روح­نوازی به این منطقه می­دهند. از طرف دیگر بوشهری­ها بین دهم اردیبهشت تا دهم مهرماه ( حدود 140 روز) درجه حرارتی بیش از40 درجه سانتی­گراد را تحمل می­کنند و به آن عادت دارند! 63 روز از این مدت، درجه حرارت بین 40 تا 50 درجه سانتی­گراد است! خرداد و تیرکه می­شود، رطوبت هوا بسیار زیاد می­شود وهوای دم کرده و کم تحرکی به وجود می­آید که به آن هوای «شرجی» می­گویند. تحمل این هوا برای خود بوشهری­ها هم دشواراست. بوشهرتازمان نادرشاه افشار، دهکده­ای بیش نبود. او دستور داد تا با استفاده از چوب جنگل­های مازندران اسکله کشتی­سازی و بندر در این ناحیه درست شود. اولین نیروی دریایی کشورمان را هم او دراین شهر تشکیل داد و تعداد 25 فروند کشتی دراسکله بوشهرآماده رزم قرارداد. سلسله قاجاریه که پس ازافشاریه و زندیه روی کارآمد، چندان نفوذی در خلیج فارس نداشت، به همین دلیل انگلیسی­ها که از مدتی پیش، پایشان به خلیج فارس بازشده بود؛ زمام امورخلیج فارس را دردست گرفتند. اگر در زمان نادر، شخصی به نام لطیف خان از سوی نادر حاکم بوشهر و نواحی اطراف بود، اینک در زمان قاجارها، جنرال کنسول انگلیسی­ها از بوشهر برهمه خلیج فارس حکم می­راند! نمای جلو از خودروی پونتیاک ترانس AM. با 8 سیلندر و حداکثرسرعت 201 کیلومتردرساعت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 34