مجله کودک 173 صفحه 41

فرستنده: نشرعروج نشانی: تهران- خیابان انقلاب- چهارراه حافظ- پلاک 962 امورمشترکان مجله فرهنگی «دوست» دوست رنجرور بهترین خودروی 4×4 شناخته شده، «رنجرور» نام دارد که در سال 1970، با 8 سیلندر ساخته شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 173صفحه 41