مجله کودک 182 صفحه 28

به نقاشی کامل شده صفحه مقابل نگاه کنید. ممکن است طراحی آن کار دشواری به نظر برسد. اما اگر مراحل قدم به قدم طراحی را رعایت کنید، نقاشی دشواری نخواهد بود. طراحی قایق را با رسم بیضی آغاز می­کنیم (به این نوع قایق «کانویی» گفته می­شود.) در این مرحله خصوصیات کلی لباس و سر قایقران را به همراه طرح کلی قایق رسم می­کنیم. ابتدا با 4 طرح هندسی ساده کاررا آغاز می­کنیم. دو طرح بیضی داخل یکدیگر، مربوط به سر و تنه نقاشی است. برای رسم پاروی قایق و محل قرارگرفتن دست قایقران، از طرح ساده­ای مانند شکل، استفاده می­کنیم. دایملر 15، خودروی زرهی دیگر آلمانی­ها بود که در سال 1915 به میدان جنگ جهانی اول آمد. این خودروی زرهی 10 نفر خدمه با خود حمل می­کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 182صفحه 28