مجله کودک 185 صفحه 4

حکایت بنده­ای صالح حکایت بنده­ای صالح امام با دقت تحولات ایران و جهان را در آن سال­ها زیر نظر داشت. (سال­های 55 و 56) در مرداد 1356 حضرت امام پیامی صادر کردند که در آن آمده بود: «اگنون به واسطه اوضاع داخلی و خارجی و انعکاس جنایات رژیم در مجامع و مطبوعات خارجی، فرصتی است که باید مجامع علمی و فرهنگی و رجال وطنخواه و دانشجویان خارج و داخل و انجمن­های اسلامی در هر جایی بی­درنگ... ازآن استفاده کنند و بی­پرده بپا خیزند.» چند ماه بعد در اول آبان 1356،آیت­ا... حاج آقا مصطفی خمینی فرزند بزرگ امام به شهادت رسید. به دنبال شهادت او، مراسم پرشکوهی در کشور برگزار شد که نقطه آغازی بر خیزش دوباره حوزه­های علمیه ومردم مذهبی ایران بود. امام درهمان زمان از شهادت فرزندش با عنوان نوعی لطف خداوندی یاد کرد. رژیم نیز بیکار ننشسته بود. داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی شاه دست به کار نوشتن مقاله­ای شد که با چاپ آن در روزنامه اطلاعات به راستی گور رژیم کنده شد. در این مقاله که با امضا جعلی شخصی به نام «احمد رشیدی مطلق» چاپ شد، توهین­های آشکار و بزرگی به روحانیت شده بود. چاپ مقاله توهین­آمیز، به قیام 19 دی ماه مردم قم منجر شد. جمعی از طلاب انقلابی در جریان این قیام به خاک و خون کشیده شدند. انگار که قیام 15 خرداد پس از سال­ها، دوباره در 19 دی ماه 56 آغاز شده است.... (ادامه دارد) خودروهای چرخ­دار پیاده­نظام نام خودرو: براویا کماندو نام کشور سازنده: پرتغال تعداد خدمه: 3 تا 5 نفر وزن: چهار هزار و هشتصد کیلوگرم اسلحه: 7 میلی­متری موتور:پرکینز حداکثر سرعت: 90 کیلومتر در ساعت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 185صفحه 4