مجله کودک 185 صفحه 39

افقی 1.موجود زندۀسفرۀ هفت سین. 2. از کلمات پرسشی. 3.قلب. 5.روشنایی. 6.به جا آوردن سپاس نعمت­ها و سپاسگزاری از خداوند. 7. می­گویند: «... به ... نمی­رسد امّا آدم به آدم می­رسد». عمودی 1.بهشت زیر پاهای اوست-تردید و دودلی. 2.طایفه و قبیله -همان «نیکو» است، البته ادبی آن. 3.علامت جمع فارسی- محلی برای پختن سفال، آجر و گچ. پاسخ جدول شماره گذشته جدول عددها جدول 2 دندانه نام خودرو: MDK نام کشور سازنده: روسیه تعداد خدمه: 2 نفر وزن: بیست و هشت هزار کیلوگرم اسلحه: ندارد موتور: 12 سیلندر دیزلی حداکثر سرعت : 35 کیلومتر در ساعت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 185صفحه 39