فصل چهاردهم: تجسّم اعمال

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏               ‏فصل چهاردهم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تجسّم اعمال

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 403


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 404

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تجسّم اعمال و اخلاق

‏مسأله تجسم اعمال و تجسم اخلاق و اینها یک مسأله ای است که‏‎ ‎‏در پیش اهل نظر و محققین مسلّم است.(330)‏

5 / 10 / 61

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

تجسّم اعمال، عقاید و اخلاق

‏انسان در عوالم دیگر از عذاب و عقاب جز آنچه خود در این عالم‏‎ ‎‏تهیه کرده نخواهد دید؛ و هر چه در این عالم از اعمال صالحه و‏‎ ‎‏اخلاق حسنه و عقاید صحیحه داشته، در آن عالم صورت آن را به‏‎ ‎‏عیان ببیند با کرامتهای دیگری که حق به تفضل خویش به او عنایت‏‎ ‎‏فرماید.(331)‏

*  *  *

 

 

تجسّم اعمال در قرآن

‏از برای هر یک از اعمال، چه اعمال خیریّه و چه اعمال شریّه‏‎ ‎‏فاسده، در نشئه ملکوت و عالم غیب یک صورت غیبیّه ملکوتیّه‏‎ ‎‏است...‏

‏     در قرآن شریف به تعبیرات مختلفه از این حقیقت غیبیه پرده‏‎ ‎


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 405

‏برداشته، چنانچه در آیه 30 از آل عمران فرماید: ‏یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا‎ ‎عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ أمَداً بَعِیْداً.‎[2]‎

‏    ‏‏و این آیه شریفه کالصریح در این است که انسان خودِ اعمال را‏‎ ‎‏در آن روز می بیند؛ چه اعمال صالحه و چه اعمال سیّئه، و تأکید‏‎ ‎‏کند این مطلب را آنکه می فرماید در ذیل آیه که: آرزو می کند که‏‎ ‎‏بین او و اعمال سیئه اش جدایی بسیار باشد.‏

‏     ‏‏و در سوره مبارکه «زلزال» فرماید: ‏یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أشْتَاتاً لِیُرَوْا‎ ‎أعْمَالَهُمْ * فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ‎[3]‎‏ و‏‎ ‎‏ظاهر، بلکه صریح این آیه آن است که مردم اعمال خود را هر چه‏‎ ‎‏باشد، در آن نشئه می بینند.‏

‏     و این مطلب، یعنی تمثّل اعمال و صورت غیبیّه آنها از مسلَّمات‏‎ ‎‏پیش اهل معرفت‏‎[4]‎‏ است.(332)‏

*  *  *

 

 

تجسّم اعمال در احادیث

عامل کمال و حسن عمل

‏عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: ‏من صلّی الصلوات المفروضات فی اول‎ ‎وقتها و اقام حدودها، رفعها الملک الی السماء بیضاء نقیة، تقول: حفظک الله کما