مجله کودک 200 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» مدیر مسئول: مهدی ارگانی ، سردبیران:افشین علاء- سیامک سرمدی مدیر هنری :احمد قائمی مهدوی تصویرگر : محمد حسین صلواتیان مدیر داخلی وطراح بازی جلد: نادیا علاء مدیر اجرایی :رضاکریمی دونا توزیع : فرخ فیاض امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی خیابان انقلاب - چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن 6708833 ، نمابر: 6712211 شرح روی جلد بازی بستنی های قیفی پسر بچه روی جلد 4 عدد بستنی قیفی خریده است . برادر کوچولوهایش در خانه منتظرند و او باید هرچه زودتر بستنی ها را به خانه و به آن ها برساند . اما سر راهش پسر بچه بازیگوشی کمین کرده است و قصد دارد بستنی ها را از او بگیرد . راهی ار نشانش دهید که هم زود به خانه برسد ، هم مجبور نشود مسیری را دو بار برود و هم سر راهش به پسر بچه برخورد نکند . دقت کنید در مسیر راه رد پاهایی قرار گرفته است که نشان می دهد پسر بچه بازیگوش در آن جا کمین کرده است و پسر روی جلد نباید از این رد پاها بگذرد. فیلم در مجله شرک غول سبز مهربان قسمت دوم مقدمه هفته گذشته خواندید و دیدید که شرک ، غول سبز قصه ما ، تصمیم گرفت به حساب لرد . بدجنس برسد . اما در مسابقه ای که لرد ترتیب داده بود شرک پیروز شد و لرد تصمیم گرفت او را به جنگ اژدهای آتشین بفرستد که شاهزاده فیونا را زندانی کرده بود . او می خواست به این ترتیب از وجود شرک راحت شود و به فیونا دست پیدا کند . و حالا ادامه ماجرا ....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 200صفحه 2